Човешкият фактор среща дигиталните решения

Гъвкави дигитални инструменти, които оптимизират управлението на човешки ресурси и подпомагат организационното развитие: 360° обратна връзка, индикатори, анкети, оптимизация на обученията – всичко под един покрив

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Team Performance Indicator

Team Performance Indicator
Превърнете високата ефективност на екипите в стандарт за компанията

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Trust-O-Meter

Trust-O-Meter
Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Smart Handout

Smart Handout
Администриране, редактиране и разпространяване на презентации и материали за обучения в изцяло дигитална среда
Области на приложение:

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: