Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Employer Branding

Работодателският имидж или employer branding е много повече от усилията на HR отдела на пазара на труда

Вашата компания има свой employer branding, независимо дали сте полагали усилия да го управлявате и дали е част от стратегия. Всеки един служител е носител на бранда на вашата организация – за неговите преживявания знае обкръжението му, а информацията за климата в работата е ценна за всеки, независимо дали търси ново поле за изява или трупа впечатления, които на по-късен етап биха били определящи при вземането на професионално решение.

Важно е решенията, които се взимат по отношение на имиджа като работодател, да бъдат базирани на факти и данни, събирани от служителите. Само те са носители на знание кое е ефективно и кое не действа вътре в компанията. Те са вашият индикатор за това как се представяте като работодател, много по-достоверен от обратната връзка от кандидати за работа например. Имайте предвид, че големината на компанията и нейната популярност не обещават по-лесно постижим добър имидж. Малките компании също имат възможност да изградят трайно добра репутация, която да работи за тях. Удовлетворените им служители са техните brand ambassadors, които ще подпомогнат намирането на по-добри кадри при евентуално търсене - разликата е само в големината на кръга, до който достига тази информация.

Големината на кръга обаче не е от съществено значение - ключовото е какво съдържа информацията, която циркулира вътре и вън от него. Добрата стратегия за работодателската марка и последователната работа дават добри резултати за цялостната ефективност на компанията. Работата в тази насока ще ви осигури контрол и повече спокойствие за това какво е реалното ви представяне като работодател пред потенциалните кандидати и настоящите ви служители.

Освен обичайните допълнителни придобивки за служителите и осигуряването на работна среда, в която те се чувстват мотивирани и удовлетворени, е важно и затвърждаването на работодателя като организация със силни позиции, последователни убеждения и ценности, в които вярват всички. В своята мисия LS-S включва подобряването на организационната култура в компаниите на своите клиенти. В основата на тази култура са корпоративните ценности, които могат да станат по-устойчиви с помощта на инструмента Values Indicator.

Свързани продукти:

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: