Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Развитие на лидери

Развивайте само тези лидерски качества, които са от значение за вашата компания и цели

Лидерството става все по-комплексна “задача”, независимо от големината на екипа и дали се отнася за тийм лидер или за управляващ цяла компания. Изискванията и очакванията към лидерите от членовете на техните екипи се увеличават: индивидуално внимание и разбиране към всеки служител; готовност от лидера винаги да получава обратна връзка; да е способен да поема рискове и да е достатъчно информиран и подготвен за всички възможни последици. Наясно сме и че динамиката на времето поднася все по-несигурни и нетрайни условия за компаниите, поставяйки лидерите в позиция на жонгльори: с новите икономически изисквания, с дигитализирането на процесите, с целите за екипите им, с персоналните оперативни задачи, с човешкия фактор и с корпоративните ценности и принципи.

За да имат обективна преценка как се справят с тези и всички останали предизвикателства, лидерите се нуждаят от обратна връзка от своите служители. Тя не бива да се възприема само като оценка или като поле за анонимна критика. Ако лидерите се чувстват периодично оценявани като на изпит, то те биха се отнесли към процеса както всеки друг човек - ще започнат да го приемат като пореден списък с изисквания, които трябва да покрият и в крайна сметка няма да се стигне до градивни промени.

Някои инструменти за обратна връзка, като 360-градусовата такава, могат да развият лидерските качества в мениджърите и да им помогнат да се справят с предизвикателствата да управляваш едновременно хора и процеси. Тя им дава яснота за това кои техни качества трябва да доразвият и до колко вдъхновяват и мотивират хората си. На база докладите от 360-градусовата обратна връзка може да се създадат програми за обучение, адаптирани към резултатите от feedback-a и към специфичните нужди на всеки лидер. Така ще се развият именно качествата, които са от значение за конкретната организация, и съвпадат с нейните цели и приоритети.

Свързани продукти:

Business Case Calculator

Business Case Calculator
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: