Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Развитие на лидери в модерни условия

Развивайте само тези лидерски качества, които са от значение за вашата компания и цели

Да бъдеш лидер е много по-трудно от преди. И няма значение дали това се отнася за CEO в дадена фирма, или за обикновен ръководител на екип. Ако преди време можеше да се направи компромис с някои фактори като по-малък бонус, повече работа, както и липса на баланс работа-живот, то днес нещата на стоят така. Без развитието на лидерски умения доста трудно ще успеете да се справите с динамиката на бъдещето. А какви са нуждите на вашите служители:

  • Личен подход към всеки служител, за да разберете техните притеснения
  • Способност да приемате редовна обратна връзка, без значение от това дали е положителна, или отрицателна
  • Способност да балансирате личните нужди на служителя, без да жертвате тези на компанията
  • Баланс между работа и личен живот (одобрение на отпуски, болнични и тн.)

Трябва да бъдете балансьор между интересите на всички - директори, служители и колеги. Това изисква много жертви, но ако успеете да постигнете тези цели, то вие ще бъдете много по-успешни лидери.

Справянето с модерните условия за работа и мултитаскинга оказват много силно влияние върху всеки мениджър и успешното преодоляване на всички препятсвия се оказва мисия, постижима само за най-добрите. Но истината е, че най-големите основи на лидерството са положени върху работата под напрежение и постигането на резултати в много тесни рамки.

Всяка една успешна лидерска програма изисква от ръководните кадри да са все по-подготвени за сблъсъка на хората с технологиите и оптимизацията на компаниите, защото в редица случаи липсата на ключови компетенции от служители изисква от мениджърите да балансират тежестта върху по-продуктивните си кадри, като същевременно да продължат да работят в рамките на корпоративния интерес.

Развитие на ръководители в дългосрочен план

Ако искат да знаят как се справят със своята позиция, то лидерите неминуемо се нуждаят от обратна връзка от хората, които работят с тях и за тях. Разбира са, лидерите не трябва да приемат тази обратна връзка като личностна нападка или завист - напротив, тя ще бъде обективна оценка за тяхната свършена работа, както и за пътя, който трябва да извървят от състоянието, в което са към момента, до лидерът, когото служителите очакват да видят.

Дългосрочната програма за развитие на лидери изисква от тях да придобиват умения в най-различни направления, за да могат да реагират оптимално в екстремни ситуации. Затова и едно от основните очаквания към лидерите е да не подценяват обстановката и да вдигат нивото на екипите си, без значение дали покриват целите.

Развитие на лидерски качества и умения чрез различни способи и технологии

Управленски и лидерски умения се усвояват с времето и опита. Но въз основа на различни подходи, както и използването на подходящите технологии можем значително да подобрим представянето на всеки ръководител.

Има страхотни инструменти (например 360-градусовата обратна връзка), които могат да подобрят значително лидерските качества на ръководителите на екипи, както и да им помогнат да балансират работата със сложни бизнес процеси и взаимотношения с хората. Този инструмент е изключително ефективен в това да намира силните и слабите страни на всеки мениджър и да ги доразвива.

Понеже всяка feedback сесия е различна, това ще спомогне за изготвянето на индивидуален план за действие на всеки ръководител, вместо да се прилагат така наречените “стандартни практики”, които не са ефективни за всички хора. 360-градусовата обратна връзка може да спомогне на всяка компания да оформи лидерите, с които иска да работи.

Виж нашата 360-градусова програма за развитие на лидери сега.

Свързани продукти:

Business Case Calculator

Business Case Calculator
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: