ActExs

Всяка идея се превръща в действие

ActExs

Какво е ActExs и къде е неговото приложение?

 • ActExs е мобилно приложение, което комбинира функциите за водене на бележки, нотиране в PDF, управление на задачи, приложения за конференции, проследяване на KPI.
 • С ActExs морето от информация, материали и задачи, е организирано и подредено в опростен процес.
 • ActExs e продукт, който може да е полезен на лидерите на екипи, на участниците в конференции или обучения, и на всеки, който иска да подреди ежедневния си работен процес и информацията, която получава от различни канали.

Как работи ActExs?

 • С ActExs импортирате PDF файлове с различни материали или документи, както и файлове с изображения.
 • Файловете могат да бъдат свободно анотирани, да се маркират определени части от тях, или да се добавят изображения и празни страници в документа. Тези файлове се групират по теми и сесии, които се определят от потребителя.
 • Идеите и бележките по определена тема остават запазени и подредени. Те могат да бъдат експортирани с различни приложения за email или за съхранение на данни.
 • Към всеки документ, сесия или идея може да се създаде задача със свой срок, изпълнител и описание.

Предизвикателства пред служителите, лидерите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Огромно количество от информация: онлайн, от обучения, конференции, статии и др. - трудно проследяване и съхранение Приложение, което съчетава много функции на различни app-ове за обработка и експорт на файлове
Ценните идеи остават “загубени” и никога не се предприемат действия за тяхното осъществяване Добавяне на бележки директно върху файловете. Възможност за превръщането на идея в конкретна задача
Изготвяне и логистика на материали за семинари, обучения и конференции Качване на всички материали в обща платформа, достъпна за всеки участник на събитието

Ключови предимства на ActExs

 • Напълно елиминира принтирането и ръчната дистрибуция на материали за събития, спестявайки разходи за подготовка и логистика
 • Замества Learning Management системата в компанията.
 • Автоматично генериране на ключови показатели за ефективност
 • Функция на заснемане директно в приложението
 • Организиране и съхраняване на идеи и записки
 • Лесен достъп до всички материали и сесии по всяко време
 • Task management система за всеки, който иска да доведе идеите си до завършени проекти

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: