Agility Indicator

Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Agility Indicator

Какво е Agility Indicator и къде е неговото приложение?

  • Agility е не само актуална маркетингова дума, а съществена методология, която помага на компаниите да успяват дори в условията на все по-непредвидими бъдещи обстоятелства.
  • Agility Indicator е инструмент за многостранна обратна връзка, който спомага за постигането на целите на организационното развитие.
  • Agility Indicator помага да се управлява преминаването към agile метод на работа и начин на мислене. Той може да се използва при организации, които планират да приложат тези подходи, както и при такива, които вече работят с agile методологията, но биха искали да изследват нагласите и да “сверят часовника си” с действителната ситуация.

Как работи Agility Indicator?

  • Този продукт “сканира” организацията отвътре и отвън и представя широка перспектива по въпроса за нивото на гъвкавост и адаптивност на компанията.
  • Участниците оценяват твърдения за това как организацията мисли и функционира в 4 ключови области. Анкетата може да се проведе само в рамките на един екип или в цялата организация.
  • Различните характеристики на business agility се сравняват в доклада, който дава основа за съставянето на план за развитие.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Процесите и структурите в организацията функционират в остарели и тромави модели Изследване за нагласата спрямо прилагането на agile методологията в работните процеси
Agility принципите са въведени в компанията, но не функционират правилно Бърза анкета, която дава ясен графичен анализ на настоящата ситуация и идентифицира пречките пред прилагането на agile методологията
Разлика в работата с agile принципи между отделните организационни единици Вътрешен бенчмаркинг и сравнения между отдели. Отлична основа за дискусия и консултация между лидерите и специалистите в компанията
Сблъсък на поколенията: различните поколения в компанията приемат agile подхода с различна нагласа Обратна връзка по отношение на цялостната нагласа към business agility в компанията и по-голяма приемственост между поколенията по отношение на работния процес

Ключови предимства на Agility Indicator

  • Помага за анализ на необходимостта от инвестиция в областта на business agility.
  • Сравнение на различни характеристики на agility и на резултатите на отделните организационни единици.
  • Мениджмънтът получава доклади с ключови показатели за ефективност, свързани с нагласите и начина на мислене в екипите по отношение на agile методологията. Това позволява да се развие конкурентоспособността на компанията, като я направи по-адаптивна и гъвкава.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: