Обща информация


LS-S Leadership Support GmbH

LS-S Leadership Support GmbH Kölner Straße 4 56626 Andernach 49 (0) 26 32 / 469 33 Managing Director: Guido Betz Amtsgericht Koblenz HRB 26894 Tax number: 1130/425/50064

Не се изисква отговорност или гаранция за актуалността, точността и пълнотата на предоставената информация и данни. Тази бележка се отнася и за всички други уебсайтове, посочени с хипервръзки. LS-S не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, до които се достига чрез такива връзки. Съдържанието на уебсайта е защитено с авторски права. Следователно дублирането на информация или данни без предварително писмено съгласие е забранено.

Цялата информация или данни, тяхното използване и регистрация на уебсайта, както и в рамките на свързаното с него действие, приемането или отхвърлянето му, са обект на законодателството на ЕС. Външните връзки, използвани на нашия уебсайт, предоставят препратки към интернет сайтовете на други доставчици. Информацията, съдържаща се в тях, не е част от интернет страниците на ls-s.com. Отговорността за съдържанието на тези сайтове и правата върху тях принадлежат на техните доставчици.

LS-S не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени от използването на свързаните уебсайтове.

Photo credits:

Начална страница

Photo by Anders Jildén on Unsplash

Услуги

Photo by Sweet Ice Cream Photography on Unsplash

За нас

Photo by Pedro Lopes on Unsplash

Photo by NASA on Unsplash

Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Photo by Samuel Zeller https://unsplash.com/s/photos/samuel-zeller on Unsplash

Блог

Photo by Brandi Redd on Unsplash

Икони: Designed by Freepik by Flaticon