Материали

Видео

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/01-Leadership-in-a-crisis-KKAG.jpeg

How should leaders respond to the coronavirus outbreak? 6 steps with the best leadership practices!

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/02-Five-Techniques-for-Crisis-Communication-KKAG.jpeg

Five Techniques for Crisis Communication that Boost Positive Change

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/vpa-video.jpg

Възможно ли е да "измерим" корпоративните ценности?

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/tpa-video.jpg

Къде са скритите таланти в организацията?

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/360-video.jpg

Tailor-made 360 Feedback- get insightful reports from which employees can benefit and grow

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/spr-video.jpg

How do you manage the shift to an agile mindset? A Hackathon for HRs!

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

/user/sites/lss/pages/resources/materials/03._work-examples/actexs-image.jpg

Lead any idea to action with a simple workflow

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

eBooks

/user/sites/lss/pages/resources/materials/04._eBooks/black-book.jpg

Подобрете системата за обратна връзка във вашата организация и избегнете най-често срещаните грешки

Към безплатното копие

Инструменти

/user/sites/lss/pages/resources/materials/05._tools/BCC_image.png

Business Case Calculator

Подкрепете избора си на мерки за управление на ЧР и организационно развитие с убедителни данни и полезни графики.

Изтегли брошура

Към безплатното демо