Човешкият фактор среща дигиталните решения

Гъвкави дигитални инструменти, които оптимизират управлението на човешки ресурси и подпомагат организационното развитие: 360° обратна връзка, индикатори, анкети, оптимизация на обученията – всичко под един покрив

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Business Case Calculator

Business Case Calculator
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: