Човешкият фактор среща дигиталните решения

Гъвкави дигитални инструменти, които оптимизират управлението на човешки ресурси и подпомагат организационното развитие: 360° обратна връзка, индикатори, анкети, оптимизация на обученията – всичко под един покрив

Employee Pulse Survey

Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Talent Portfolio

Идентифициране на скритите таланти във вашата организация

Company Specific 360° Feedback

Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Change Indicator

Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: