Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Сблъсък на поколенията

Разнообразието от поколения може да е актив, а не само предизвикателство за компанията

Във всяка работна среда винаги са се събирали поне три поколения. От тези, които са в началото на 20-те си, до хората преди пенсионна възраст, се събират минимум три, а често и четири демографски възрастови групи. В този смисъл сблъсъкът на поколенията не е нещо непознато в управлението на човешки ресурси.

В момента в повечето организации едновременно работят представители на Baby Boomers, Generation X, Millennials (Generation Y) и Generation Z. Но в днешно време за първи път разликите между поколенията са толкова големи: в начина на общуване, в приоритетите им относно работата, в изискванията към околните, в подхода към отговорностите, в това кое ги мотивира или пък успява да задържи фокуса им. Ако при Baby Boomers и Поколение X основният канал на комуникация в работата е личното общуване (40%), то при Милениълите той е имейлът, а при Поколение Z - чатът (1). Това е само една от всички изследвани разлики и е в резултат от големия скок на дигиталните технологии, които трансформираха работните процеси и начина на комуникация в компаниите. Друго ключово различие е това какво ги мотивира и очакванията им към техните лидери. Осем от всеки десет представители на Поколението Z предпочитат мениджърът им да е по-скоро наставник или ментор, докато по-старите поколения изразяват очаквания той да е последователен, честен, да може да се разчита на него и да е етичен (2).

Споменатите данни сочат към очевидна разлика в очакванията към стила на управление, към ценностите на компанията и към способността ѝ да се адаптира към външни и вътрешни промени. Освен това, при постъпване на работа на представител на Поколение Z, който трябва да бъде обучаван от колега, свикнал да работи в съвсем друга среда и стил комуникация, се получава сблъсък, който може да има трайно негативни последици върху ефективността на цели екипи. Но от друга страна, разнообразието от толкова подходи и умения е и ценност за компанията. Ако се извлекат ползите от тях, тя ще стане по-адаптивна и гъвкава, съответно и по-конкурентоспособна. В превръщането на сблъсъка на поколенията от предизвикателство в силна страна за организацията важна роля имат инструменти за фокусирана обратна връзка, които могат да изследват настоящата ситуация по отдели и разликите във възприятията към иновативни методологии на работа. Обратната връзка за нагласите към ценностите на компанията спомага за по-голяма приемственост между поколенията по отношение на работния процес. Идентифицират се специфични разминавания и така се отваря дискусия за преодоляването им.

_(1) https://www.visualcapitalist.com/generations-approach-workplace/

(2) https://www.instantoffices.com/blog/business-growth/generation-gap-at-work/_

Свързани продукти:

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: