Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Управление на промяната

Гладкото преминаване на процеса на промяна изисква стабилна среда на доверие и проследяване на нагласите

Управлението на промяната на работното място е предизвикателство, към което трябва да се подходи с внимание и планиране. Причината: никой от нас не реагира на промяната по един и същи начин. Служителите могат да се почувстват несигурни за работните си места или за бъдещето на цялата организация, а в по-общ план има опасност процесите на промени да застрашат нивото на доверие. Но има и друг възможен сценарий: в зависимост от инициативата, свързана с промяна, тя може да бъде посрещната с ентусиазъм.

Разликите в нагласите към промените създава несигурна работна атмосфера, където дори може да се зароди съпротива срещу промените. Затова е важно преди да се стартира процеса, да се помисли и впоследствие как ще:

  • измервате напредъка
  • влияете върху възприятието на процеса
  • оценявате влиянието на мерките, предприети от лидерите
  • запазвате набраната скорост
  • създадете устойчиво позитивна нагласа

Проследяването на възприятията към лидерските решения относно промените и самия процес е сред ключовите фактори за тяхното гладко протичане и позитивни резултати. Това е възможно с инструменти за обратна връзка, които включват кратки фокусирани анкети тип pulse check, които позволяват сравнението между отдели и екипи. Важно по време на процес на промяна дискусиите да не се затварят само в рамките на мениджмънта, а да се събира feedback от всички нива и служители в компанията. Това изгражда стабилна среда на доверие и лидерските решения се посрещат с повече спокойствие и позитивно отношение.

Свързани продукти:

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: