Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Бизнес симулация

Най-практичният метод за подготовка с бъдещите предизвикателства

Бизнес симулациите са интерактивен и практически насочен инструмент за обучение. Тяхната идея е да поставят участниците в реалистична ситуация, в която се симулират различни варианти на развитие на определен казус - HR предизвикателство, кадрови или финансов въпрос и много други. Симулациите комбинират обучение и игра, като най-често се използват бордови игри.

Методът с бизнес симулация позволява да се “преживеят” в реално време последиците от решения и лидерски поведения. Той представя нагледно комплексните зависимости между настоящата ситуация, предизвикателства, налични условия и възможни решения. Така, по “свободен от риск” начин, участниците се учат и подготвят за бъдещите ситуации, които ще изискват решения от тях. Бизнес симулациите предлагат и варианти участниците да бъдат поставяни в условия на конкуренция, дават им бюджетни и времеви рамки, с които да боравят, пресъздавайки истинския “бизнес свят”.

Вече съществуват готови, “ready-to-use" бизнес симулации с бордови игри. С тях може да се изгражда успешна стратегия за управление на таланти за развитие и задържане на кадри от екипите на участващите. Тези форми на обучение са максимално реалистични, защото включват непредвидени обстоятелства, които влияят на всеки член на екипа или дори на цялата организация. Така по напълно практически насочен и интерактивен начин, без суха теория и дълги презентации, лидерите могат в рамките на един ден да усвоят основните принципи в управлението на приемствеността и на талантите, succession planning, развитие на потенциал и други. При спешна нужда от незабавни решения и при непредвидени ситуации вече няма да се изпада в безизходно положение, а ще е възможно вземането на адекватни и навременни мерки.

Под формата на индивидуален тренинг или като част от обучение за развитие на таланти - бизнес симулацията с бордова игра съчетава ключови познания с изготвянето на реален план за действие, който може да бъде приложен директно в бъдеща ситуация, свързана с управление на човешкия ресурс.

Свързани продукти:

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: