Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Employee Experience

Employee Experience - процес, който се променя заедно с динамиката на изискванията на всеки в организацията

Employee experience – цялостното усещане, което всеки елемент от работния процес оставя у служителите, от първото прочитане на обявата до детайли като интерфейса на технологиите, които се използват в компанията. Модерен термин, buzzword, или следващата еволюционна крачка в областта на управлението на човешки ресурси? LS-S има продължителни наблюдения в компании от различни сектори, които сочат една обща тенденция: съвкупността от преживявания, която всеки от нас има в работата си – нейните качества и добавена стойност – играе все по-главна роля както в избора на работа, така и в решението дали да останем на нея. Вече все по-често се говори за employee journey, вместо experience, което означава, че се отдава значение не само на самото преживяване на служителя, а на всичко, което е включено в неговия “път” в компанията: процеса на подбор, обучения, ролята, израстване, отношения с останалите и със самата организация и много други.

Employee experience – цялостното усещане, което всеки елемент от работния процес оставя у служителите, от първото прочитане на обявата до детайли като интерфейса на технологиите, които се използват в компанията. Модерен термин, buzzword, или следващата еволюционна крачка в областта на управлението на човешки ресурси? LS-S има продължителни наблюдения в компании от различни сектори, които сочат една обща тенденция: съвкупността от преживявания, която всеки от нас има в работата си – нейните качества и добавена стойност – играе все по-главна роля както в избора на работа, така и в решението дали да останем на нея. Вече все по-често се говори за employee journey, вместо experience, което означава, че се отдава значение не само на самото преживяване на служителя, а на всичко, което е включено в неговия “път” в компанията: процеса на подбор, обучения, ролята, израстване, отношения с останалите и със самата организация и много други.

Инвестициите в спорадични програми за ангажираност на служителите се променят в постоянен и дългосрочен холистичен подход, който поставя employee experience в основата на HR решенията и процесите. Компаниите, които неглижират значимостта на тази тема рискуват да пострадат от лош имидж на работодател, ниска ефективност и слаби резултати. За да не се стига до това, е необходимо концепцията за employee experience да бъде заложена още в подбора.

Процесът на подбор на нови кадри и тяхното въвеждащо обучение се развива и променя. Той вече не е винаги едностранен, при който компанията задава въпросите, а кандидатът очаква решение. Обичайно е самите организации също да бъдат оценявани и “избирани” и затова не само кандидатите, а и компаниите имат нужда от представяне, което ще ги отличи при избора на отсрещната страна.

Това е причината да се зароди и практиката да се предлага възможно най-пълно employee experience още докато кандидатите преминават през фазите на подбор. Това е възможно като се разработят програми, които симулират преживяването и дейностите от работата за съответната позиция. След преминаването на такава програма и двете страни на процеса взимат по-информирано и обосновано решение, текучеството на персонал намалява, а очакванията на новите служители са оправдани.

Свързани продукти:

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: