Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Обучение и развитие

Предизвикателствата пред колективните умения и знания се променят по-бързо от всякога и това изисква нови подходи в обучението и развитието на служителите

Работните процеси и организационните структури са подложени на все по-големи предизвикателства заради бързоразвиващите се технологии и динамичната икономическа среда. Хората са способни да се адаптират и да усвояват нови умения - това е в нашата природа и не е нужно да се придава по-застрашаващ облик на “заплахата” от технологично превъзходство или от отпадането на определени роли и дейности в организациите.

Това, което е нужно обаче, е да се преосмисли цялостното отношение към обученията и развитието на уменията в компанията. Това означава да се излезе от обичайните рамки, от традиционната представа за тренинги и вътрешни семинари. “Глада” за специфични умения и за хора, които имат точно определена комбинация от таланти ще нараства. Да се търсят такива служители извън организацията, особено при големите бизнеси, е уморителна задача, която все по-често завършва с компромисни избори. Решението е да се постави фокус върху създаването на решения за новите предизвикателства “in house”, вместо да се организира или купува курс за всяко ново изискване, технология или специфично умение. Трябва да се използва колективното знание на служителите и да им се позволи да посочват сами областите в компанията, които се нуждаят от развитие. Идеите, новите научени умения и дори грешките трябва да бъдат споделяни в един общ поток от знание, достъпен за всеки.

Новите подходи в обучението в компаниите изискват и подходящи инструменти, които да улесняват процеса и да отговарят на новите изисквания и очаквания. Пример за това как може да се улесни процесът за всички участващи е да се избегнат традиционните методи за дистрибутиране на материали. Администрирането на цялото обучение в една платформа, която да дигитализира организационния процес около него, е значима стъпка към промяната на нагласите към обученията в компанията като цяло. За да бъде една организация подготвена да посрещне новите предизвикателства, е необходимо да преосмисли и концепцията и подходите си в процесите на обучение и развитие и да ги осъвремени максимално. Така и инвестицията в самите обучения ще има по-траен ефект. LS-S предлага уеб-базирана платформа, която може да преобрази целия процес на организация и администриране на всички форми на обучения в компанията.

Свързани продукти:

Smart Handout

Smart Handout
Администриране, редактиране и разпространяване на презентации и материали за обучения в изцяло дигитална среда
Области на приложение:

ActExs

ActExs
Всяка идея се превръща в действие
Области на приложение:

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: