Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Дистанционно лидерство

Нараства нуждата от нови мениджърски компетенции за ръководене в дистанционна среда

Продължаващите глобални промени трансформираха начина, по който лидерите, екипите и хората в тези екипи функционират и си сътрудничат. Работата от вкъщи вече не е запазена територия само за ИТ сектора. Все повече фирми осъзнават, че голяма част от промените ще бъдат дълготрайни и възможността да се работи от разстояние, изцяло или частично в бъдеще, е съвсем реална.

Нашите вътрешни и външни проучвания показват, че над 80% от компаниите ще преминат за постоянно към хибриден лидерски модел. Това означава, че има спешна нужда мениджърите и ръководителите на екипи да преразгледат и надградят своите лидерски умения, така че да отговорят адекватно на новата дистанционна работна реалност. Те трябва да имат достъп до лесни за употреба дигитални инструменти, които да ги подпомогнат в процеса на управление на служителите. Това надграждане ще позволи на лидерите да припознаят възможностите на „новото нормално“ и ще им даде шанс за по-бързи и навременни реакции, усъвършенстване на меките умения и поведението им в дигитална среда, както и ще подобри технологичната им подготовка в различни аспекти.

Време е организациите да се фокусират върху ускоряването на напредъка си в тази посока. Проучване на Gartner от 2019 г. сочи, че над 50% от бизнес лидерите активно търсят подкрепа в областта на ефективното лидерство от разстояние и развитието и ръководенето на виртуални екипи. Нараства потребността от въвеждане на хибриден управленчески модел, при който лидерите базират организационните си решения на реални данни и успешно могат да управляват служителите си от дистанция. Пандемията ускори този процес, налагайки необходимостта от дистанционна работа и извеждайки дигиталното лидерство на съвсем ново равнище. Лидерите вече разбират, че не могат да избегнат „новото нормално“ и че е нужно да придобият нови умения, и да установят нови практики.

Ето защо от Leadership Support разработихме пакет от решения за дистанционно лидерство, който да подпомогне ръководителите на екипи в сферата на управлението на таланти, ангажирането на служители, кариерното развитие, идентифицирането на силните страни и проблемните области в компанията и др. Всичко това се базира на индивидуална обратна връзка от страна на служителите в условията на работа от разстояние. Нашите дигитални инструменти позволяват на лидерите не само да вземат информирани решения, но и да реагират бързо и адекватно към служителите си докато надграждат своите лични умения и подобряват представянето си.

Related products:

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: