Key areas of application of our expertise

Дистанционно лидерство

Нараства нуждата от нови мениджърски компетенции за ръководене в дистанционна среда

Продължаващите глобални промени трансформираха начина, по който лидерите, екипите и хората в тези екипи функционират и си сътрудничат. Работата от вкъщи вече не е запазена територия само за ИТ сектора. Все повече фирми осъзнават, че голяма част от промените ще бъдат дълготрайни и възможността да се работи от разстояние, изцяло или частично в бъдеще, е съвсем реална.

Нашите вътрешни и външни проучвания показват, че над 80% от компаниите ще преминат за постоянно към хибриден лидерски модел. Това означава, че има спешна нужда мениджърите и ръководителите на екипи да преразгледат и надградят своите лидерски умения, така че да отговорят адекватно на новата дистанционна работна реалност. Те трябва да имат достъп до лесни за употреба дигитални инструменти, които да ги подпомогнат в процеса на управление на служителите. Това надграждане ще позволи на лидерите да припознаят възможностите на „новото нормално“ и ще им даде шанс за по-бързи и навременни реакции, усъвършенстване на меките умения и поведението им в дигитална среда, както и ще подобри технологичната им подготовка в различни аспекти.

Време е организациите да се фокусират върху ускоряването на напредъка си в тази посока. Проучване на Gartner от 2019 г. сочи, че над 50% от бизнес лидерите активно търсят подкрепа в областта на ефективното лидерство от разстояние и развитието и ръководенето на виртуални екипи. Нараства потребността от въвеждане на хибриден управленчески модел, при който лидерите базират организационните си решения на реални данни и успешно могат да управляват служителите си от дистанция. Пандемията ускори този процес, налагайки необходимостта от дистанционна работа и извеждайки дигиталното лидерство на съвсем ново равнище. Лидерите вече разбират, че не могат да избегнат „новото нормално“ и че е нужно да придобият нови умения, и да установят нови практики.

Ето защо от Leadership Support разработихме пакет от решения за дистанционно лидерство, който да подпомогне ръководителите на екипи в сферата на управлението на таланти, ангажирането на служители, кариерното развитие, идентифицирането на силните страни и проблемните области в компанията и др. Всичко това се базира на индивидуална обратна връзка от страна на служителите в условията на работа от разстояние. Нашите дигитални инструменти позволяват на лидерите не само да вземат информирани решения, но и да реагират бързо и адекватно към служителите си докато надграждат своите лични умения и подобряват представянето си.

Related products:

Employee Pulse Survey

Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Talent Portfolio

Идентифициране на скритите таланти във вашата организация

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: