Talent Portfolio

Идентифициране на скритите таланти във вашата организация

Какво е Talent Portfolio и къде е неговото приложение?

 • Talent Portfolio e app, който помага на мениджърите да видят скрития потенциал в техните екипи, както и да идентифицират евентуалните HR рискове.
 • Продуктът подпомага процесите на прогнозиране и задържане на служителите.
 • Анализите се представят в графичен вид и спомагат за изготвянето на план с конкретни мерки.

Как работи Talent Portfolio App?

 • С помощта на опростен интерфейс мениджърите оценяват всички членове на екипа си като периодично отговарят на 12 въпроса.
 • Talent Portfolio дава възможност за анализ на талантите чрез девет-квадрантната матрица “Представяне/Потенциал”. Длъжностите попадат в матрица, даваща възможност да бъдат определени всички членове на екипа в рамките на 9 области за развитие на таланта, дефинирани на база факторите Представяне и Потенциал.
 • Приложението генерира доклади и графики, които представят карта на талантите, анализ на рисковете и планове за развитие.
 • Възможност за проследяване на развитието във времето на всеки член от екипа. Лидерите на екипи могат да проследят как са се променяли позициите в матрицата с времето като резултат от предприетите мерки за развитие.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Неустановени рамки за определяне на потенциала на членовете на екипа Ясна структура за анализ на индивидуалните членове на екипа и потенциали им
Риск определени възможности и качества на хората от екипа да останат незабелязани Идентифициране на скрит потенциал
Липса на индикация за риск от напускане Оценка на риска при управлението на талантите
Определяне на адекватни и навременни мерки за развитие на индивидуалните членове на екипа Възможност за изготвяне на индивидуални планове за развитие на база резултата от анализите

Ключови предимства на Talent Portfolio

 • Обучение на ръководителите на екипи за управление на таланти в организацията чрез симулация на бордова игра
 • Възможност за доклади, анализиращи лидерски потенциал и амбиция, ситуационно лидерство, сътрудничество, прогноза за задържане.
 • Обобщен поглед над всички членове на екипа
 • Помага в планирането на ресурси

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: