Talent Portfolio

Открийте скрития потенциал в екипите си

Управление на таланти

Какво е Talent Portfolio и къде е неговото приложение?

 • Talent Portfolio е уеб-базиран инструмент, който помага на лидерите на екипи и на HR мениджърите лесно да идентифицират, развиват и задържат талантите в своята организация.
 • Продуктът дава възможност на ръководителите да открият скрития потенциал в екипите си и да прогнозират възможните HR рискове.
 • Talent Portfolio подпомага лидерите в изготвянето, както на план с конкретни мерки за развитие на всеки служител, така и на ефективна стратегия за планиране на приемствеността в организацията.

Как работи Talent Portfolio?

 • С помощта на опростен интерфейс мениджърите оценяват всички членове на екипа си като периодично отговарят на 12 въпроса.
 • Анализът на талантите се формира на база оценката на 12 фактора, които позиционират всеки талант в класическото портфолио с 9-квадратна матрица „Представяне” и „Потенциал“. Оценката също така отразява нивото на талантите от гледна точка на ситуационно лидерство, лидерски амбиции, взаимодействие в екипа и подпомага с ценна информация управлението на риска от напускане.
 • Въз основа на генерираните доклади, графики и диаграми за отделните членове на екипа, ръководителят може да създаде индивидуален план за развитие и задържане на всеки служител, както и да прогнозира потенциални HR рискове.
 • Лидерите и HR мениджърите могат да проследяват развитието на отделните таланти по екипи или за организацията като цяло във времето, а също така и как се е променяла позицията им в матриците, като резултат от предприетите мерки за развитие.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Неустановени рамки за определяне на потенциала на членовете на екипа Ясна структура за анализ на индивидуалните членове на екипа и потенциали им
Риск определени възможности и качества на хората от екипа да останат незабелязани Идентифициране на скрит потенциал
Липса на индикация за риск от напускане Оценка на риска при управлението на талантите на ниво екип и организация
Определяне на адекватни и навременни мерки за развитие на индивидуалните членове на екипа Възможност за изготвяне и оценяване на ефекта от предложените мерки за развитие в индивидуалните планове на таланта на база резултатите от анализите

Ключови предимства на Talent Portfolio

 • Помага в планирането на ресурси.
 • Предлага на мениджърите готов и структуриран анализ, базиран на данни за талантите в екипа и организацията, спрямо позицията им в матрицата Представяне - Потенциал и прогнозата за риск от напускане.
 • Дава възможност за по-прецизно планиране на развитието, приемствеността и задържането на таланти в организацията.
 • Дава ясна визия за потенциала на талантите индивидуално, по отдели и за компанията като цяло и проследява развитието им във времето.
 • Идентифицира най-популярните мерки за развитие сред мениджърите и тези, които носят най-добри резултати.
 • Следи колко активни са мениджърите в компанията в развиването на техните служители.
 • Осигурява възможност за интерактивно обучение на ръководителите на екипи за управление на таланти чрез симулационна бордова игра.
 • Безплатно тестване на някои от основните функции на пълната уеб-базирана версия на Talent Portfolio през мобилното приложение Talent Portfolio App, което може да бъде изтеглено от Google Play и AppStore.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: