Values Indicator®

Измерване на устойчивостта на корпоративните ценности

Values Indicator®

Какво е Values Indicator и къде е неговото приложение?

 • Устойчивостта на корпоративните ценности във времето е предизвикателство, което може да бъде преодоляно с помощта на уеб-базирания инструмент Values Indicator.
 • Нагласата на служителите спрямо дефинираните ценности се проследява и анализира дългосрочно.
 • Values Indicator е силен съюзник в усилията за подобряване на културата в организацията.

Как работи Values Indicator?

 • Първоначално се задават основните корпоративни ценности, които ще бъдат оценявани.
 • Всеки служител оценява една или две от ценностите на седмична база. Оценките са насочени както към самия служител, така и към останалите от екипа.
 • В резултат от оценките се генерират ясни ключови показатели за ефективност, които проследяват промените в нагласите спрямо ценностите.
 • Честотата на отчитане и дизайнът се адаптират според нуждите на вашата компания.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
При съвременните поколения има по-изразена необходимост от даване на честа обратна връзка Бърза анкета, отговаряща на нуждата от постоянна обратна връзка от служителите
Корпоративните ценности често остават неприпознати от служителите Проследяване на развитието на всяка една от корпоративните ценности с времето по отдели
Основните ценности на организацията се определят веднъж и често впоследствие остават „на заден план“ Корпоративните ценности са периодично напомняни на служителите и по този начин се поддържат “живи”
Устойчивостта на ценностите е застрашена заради различното им възприемане от отделните екипи Общи критерии и правила за всички екипи в рамките на компанията във връзка с устойчивостта на корпоративните ценности

Ключови предимства на Values Indicator

 • Консултиране относно структуриране на звена за анкетата, групиране на корпоративните ценности според модела на Graves, или основни стратегически насоки в компанията.
 • По-добро познаване на корпоративните ценности, което спомага за тяхното припознаване и влияние, както и за идентифицирането им от хората в екипа като свои.
 • Values Indicator e лесен за работа уеб-базиран инструмент с два интерфейса: онлайн платформа за служителите с подробна информация за всяка ценност и административен панел за мениджърите със статистика на резултатите и доклади.
 • Изцяло автоматиризирани доклади на ниво компания и за отделните структурни единици.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: