Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Култура на обратна връзка

Поддържането на среда на доверие и отворена комуникация изисква повече от регулярни оценки и анкети

Обратната връзка - може би най-широкообхватната тема от всички сфери на управлението на човешки ресурси. Има много различни форми на даване на обратна връзка - от разговори и лични срещи до използването на инструменти и методологии, от попълването на класически анкети до интегрирани системи. Отдавна доказан факт е, че смислената и структурирана обратна връзка е ключов елемент от работния процес, който помага за повишаване на ангажираността на служителите и подобряване на ефективността.

Темата за обратната връзка е разглеждана обстойно в академичната, бизнес и специализираната литература и рядко има организация, която да не я използва под една или друга форма. Но съществува разлика между обратната връзка като процес и това дали в компанията въобще съществува култура на даване на обратна връзка. Второто е ценна характеристика, която ако се развива правилно, осигурява по-голяма ефективност на екипите, по-стабилни нива на доверие и по-положителен имидж на работодател. Всички тези ефекти биха били вследствие най-вече на по-голямата ангажираност на служителите. А за да са ангажирани, служителите трябва да имат спокойствието, че винаги имат възможността да споделят какво мислят за организацията, мениджмънта и решенията, които се взимат. Ако те смятат, че каквото и да кажат, то “няма значение” и няма да бъде взето предвид, тогава и ангажираността към задълженията им спада, те стават пасивни и не желаят да поемат инициатива или отговорност.

Затова и е необходимо да се възприеме идеята, че трябва да се инвестира в самата култура на обратна връзка, освен в отделни анкети и инструменти. Обичайните годишни оценки на представянето не отговарят на необходимостта на служителите да дават регулярна обратна връзка и не допринасят за отворената и спокойна атмосфера. Има много подходи, с които тя да се подобри и задържи. Част от тях са инструментите за micro feedback и pulse check surveys, които на кратки интервали дават бърза обратна връзка удобно и с няколко клика. Те спомагат за промяна в нагласата спрямо самата обратна връзка и поддържат кутлурата на отворена комуникация, доверие и ангажираност. По-задълбочените анализи от класически тип, като 360-градусовата оценка, също допринасят за подобряване на културата на обратна връзка, но е важно те да не бъдат ползвани само за оценка на представянето на служителите, а и като инструмент, даващ реална представа за нагласи, тенденции и пречки в работните процеси.

Свързани продукти:

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Trust-O-Meter

Trust-O-Meter
Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: