Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Развитие на екипи

Позитивната среда на работа е задължително условие за доброто развитие на екипи

Отличното индивидуално представяне на служителите не е в директна връзка с високоефективните екипи. Един екип може да има трайно по-ниски резултати в сравнение с другите екипи, а в индивидуалните задачи и проекти служителите от същия екип да се представят добре. Затова е важно да се работи с екипите като отделна единица, да се разработват стратегии за тях, отделни от индивидуалните планове и да се правят сравнения между текущо и минало състояние на даден екип.

Развитието на екипи е академична тема - дотолкова е залегнала в теориите за управление на човешки ресурси. Има много изписано по темата, която е една от допирните точки между работата на всеки лидер и HR отдела в компанията. Как би могъл да реагира един лидер, ако усети, че в екипа му има негативни нагласи? Или че атмосферата е токсична, което води до загуба на кадри и ниска ефективност на работа?

Единственият подход в такива ситуации да се подбере правилният инструмент за обратна връзка, който да открие и анализира причината за негативното явление.

Добрата среда на работа, откритото общуване, високото ниво на доверие и позитивните нагласи към промени са толкова важни за ефективността на един екип, колкото и качествата на членовете му, уменията и колективното знание. Без първите фактори е невъзможно екипът да се развива и да постига все по-добри резултати. Нормално явление е с течение на времето да има вариации в нивата на доверие и в позитивните нагласи. Както във всеки вид човешки отношения, така и в работните е невъзможно всичко да се задържи само в положителната част на скалата. Дигитални инструменти, които идентифицират точно определен вид негативни нагласи и откъде произтичат, са ключов елемент в усилията за поддържане на здравословна работна среда. Само след като тя е осигурена, може да се очаква и останалите методи за развитие на екипи да имат ефект.

Свързани продукти:

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Team Performance Indicator

Team Performance Indicator
Превърнете високата ефективност на екипите в стандарт за компанията

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Trust-O-Meter

Trust-O-Meter
Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: