Company Specific 360° Feedback

Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Какво е 360° обратна връзка и къде е нейното приложение?

 • 360-градусовата оценка е метод, който изследва потенциала на служителите спрямо ценностите или моделите на компетенции в компанията. Той събира информация от различни гледни точки: тази на изследваното лице и тази на други страни, запознати с поведението му в работна обстановка, например ръководители, подчинени, колеги, клиенти.
 • В дългосрочен план този метод подпомага индивидуалното развитие на всеки в компанията и дава поглед върху общите тенденции в нея.
 • Подпомага създаването на култура за обратна връзка в компанията.

Как работи 360° обратна връзка?

 • Инструментът се базира на няколко анкети с различни скали за оценка, които сравняват самооценката на служителя с възприятията за него от страна на останалите.
 • Генерират се детайлни доклади, сравняващи мненията на различните наблюдатели, с цел да подпомогнат всеки служител в идентифицирането на силните му страни и подобряването на развитието му.
 • Въпросникът за 360-градусовата оценка се адаптира според ценностите и компетентностните модели на компанията.
 • Докладите и графиките в тях могат да се адаптират към корпоративния дизайн.

Предизвикателства пред организацията, лидерите на екипи и служителите

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Служителите не получават систематизирана информация за възприятията към тях от страна на останалите Анонимни доклади, базирани на няколко анкети с различни скали за оценка
Подпомагане на индивидуалното развитие в дългосрочен план Периодична оценка от мениджърите и останалите в екипа
Използване на анкети по готови стандартни модели, които не допринасят за доверието в ефективността на обратната връзка Company-Specific 360° Feedback, който е адаптиран към компетенциите и ценностите в компанията
Риск потенциалът или възможни проблеми в работата на индивидуалните служители да останат незабелязани Събиране на информация от различни гледни точки, включително и от изследваното лице

Ключови предимства на Company-Specific 360° Feedback

 • Механизъм за искрена обратна връзка
 • Идентификация на общи тенденции за компанията
 • Окуражава самоусъвършенстването на всеки служител и създава мотивация за промени в поведението
 • Създава и развива култура на обратна връзка

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: