Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Развитие и задържане

Управлението на таланти и обратната връзка са част от стратегиите за развитие на служителите

Програмите за развитие и задържане на служителите се асоциират преди всичко с конкретни, осезаеми допълнения за служителите: придобивки, бонусни схеми, възможност за растеж в организацията, работна среда и много други. Инвестицията в развитие на уменията и обучения е част от бюджета за човешки ресурси по подразбиране. Съществува и друг важен елемент в прилагането на стратегиите за employee retention и това са инструментите за обратна връзка.

Има зависимост между типа на инструментите, които се ползват за проследяване на тенденции, за идентифициране на силни страни и проблемните области в компанията, за управление на талантите, и желанието на служителите да останат в компанията. Тази зависимост се изразява в това, че когато се ползват feedback инструменти, специално адаптирани към специфичната дейност, ценности и ситуация в организацията, то участниците в анкетите и проучванията ще са мотивирани да дават своето честно мнение и няма да гледат на обратната връзка като формалност. Освен това, когато се работи фокусирано и градивно по retention програмите в компанията, крайният ефект е удовлетворени служители, които имат желание да допринасят за развитието на компанията и не напускат работа при първото предизвикателство. Това обикновено се дължи на липса на доверие към лидерите, че са способни да променят дадена негативна тенденция или да взимат решения в кризисни ситуации. За да се изгради среда на доверие, е нужно и обратната връзка да се събира по ефективен начин, който показва на служителите, че тяхното мнение е ценено и значимо.

В стратегиите за развитие и задържане е важно да се предвиди и работа с лидерите, за да може те да управляват талантите в екипите си и да редуцират текучеството. Освен инструменти за обратна връзка, мениджърите имат възможност да прогнозират HR рисковете в екипите си с платформа за управление на таланти като Talent Porfolio. Друг полезен метод за справяне с retention предизвикалтествата са т.нар. бизнес симулации, които могат да се проведат и с помощта на бордова игра, която поставя участниците в реалистична ситуация с решаване на казуси.

Свързани продукти:

Business Case Calculator

Business Case Calculator
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: