Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Управление на таланти

Последователни ли сте в управлението на талантите и можете ли да откривате скрития потенциал в екипите?

Талантите в компанията притежават компетентности, опит и потенциал за развитие, което подпомага изпълнението на целите на организацията. Определянето на тези ключови служители, които притежават изискваните за ролите таланти, е от съществено значение, тъй като те трайно постигат резултати, уверени са в способностите си, ползват се с доверие сред всички колеги.

Как да създадем специфична организационна култура, при която именно ключовите хора се мотивират, за да дават най-доброто от себе си? Трябва да се комбинират няколко утвърдени стратегии, за да се постигне траен ефект. Едната е прилагане на компетентностния подход, който предоставя възможност за ефективно управление на талантите и за създаване на специфична организационна култура, която осигурява идентифицирането, мотивирането и ангажирането на компетентни служители, работещи на ключови позиции, които носят висока добавена стойност за компанията. Друг подход, който е важно да се включи в стратегията за управление на таланти, е да се създадат единни правила и ясна структура за анализ на индивидуалните членове на екипа и потенциала им.

Единната структура за анализ на потенциала в екипите е предизвикателство за много компании. При липса на еднакви правила в анализа на отделните членове на екипа има риск определени възможности и качества да останат незабелязани. За да избегнем този риск, който би могъл да доведе до спад в ефективността и резултатите, е добре да се включи използването на една платформа от всички мениджъри, с която да управляват талантите в екипите си. Друг ефективен инструмент е поставянето на лидерите в реалистични ситуации с т.нар. бизнес симулации, които могат да се осъществят и с бордови игри. По време на този тип обучения участниците усвояват идентифицирането на потенциала и обективното оценяване на хората от екипите си.

Комбинацията от дигитални инструменти, обучение на лидерите и бизнес симулации е ключова стъпка в успешното планиране на роли, управлението на таланти и подготовката за непредвидени ситуации с кадрите.

Свързани продукти:

Talent Portfolio

Идентифициране на скритите таланти във вашата организация

Бизнес симулации с бордови игри

Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: