Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Управление на таланти

Последователни ли сте в управлението на талантите и можете ли да откривате скрития потенциал в екипите?

Управление на таланти

Талантите в компанията притежават компетентности, опит и потенциал за развитие, което подпомага изпълнението на целите на организацията. Определянето на тези ключови служители, които притежават изискваните за ролите таланти, е от съществено значение, тъй като те трайно постигат резултати, уверени са в способностите си, ползват се с доверие сред всички колеги. Изграждането на портфолио от лидери е от фундаментално значение за успеха на всяка компания.

Как да създадем специфична организационна култура, при която именно ключовите хора се мотивират, за да дават най-доброто от себе си? Трябва да се комбинират няколко утвърдени стратегии, за да се постигне траен ефект.

  • Едната е прилагане на компетентностния подход, който предоставя възможност за ефективно управление на талантите и за създаване на специфична организационна култура, която осигурява идентифицирането, мотивирането и ангажирането на компетентни служители, работещи на ключови позиции, които носят висока добавена стойност за компанията.
  • Друг подход, който е важно да се включи в стратегията за управление на таланти, е да се създадат единни правила и ясна структура за анализ на индивидуалните членове на екипа и потенциала им.
  • Всяко развитие на таланти изисква времеви ресурс, който да бъде отделен върху потенциала, както и доразвиването на силните страни на индивида. Без ясен план и визия е много трудно да се постигнат видими резултати.

Единната структура за анализ на потенциала в екипите е предизвикателство за много компании. При липса на еднакви правила в анализа на отделните членове на екипа има риск определени възможности и качества да останат незабелязани. За да избегнем този риск, който би могъл да доведе до спад в ефективността и резултатите, е добре да се включи използването на една платформа от всички мениджъри, с която да управляват талантите в екипите си.

Друг ефективен инструмент е поставянето на лидерите в реалистични ситуации с т.нар. бизнес симулации, които могат да се осъществят и с бордови игри. По време на този тип обучения участниците усвояват идентифицирането на потенциала и обективното оценяване на хората от екипите си. Важно е да се отчете, че реалното управление на служители е по-различно от симулациите, но както и в авиацията, добрата подготовка в “симулация на реална обстановка” дава много добри резултати и на практика.

Комбинацията от дигитални инструменти, обучение на лидерите и бизнес симулации е ключова стъпка в успешното планиране на роли, управлението на таланти и подготовката за непредвидени ситуации с кадрите.

Задържане на служители и как да се справим с текучеството на кадри

Във всяка компания наемането и обучаването на персонал е значително по-неизгодно финансово от подобряване на условията на вече утвърдени служители. Наемането на нов човек е финансов риск, който невинаги се оказва успешен ход.

Един значително по-малък риск се оказва успешното управление на портфолио от таланти във фирмата. Чрез правилно използване на ресурси, мениджмънтът на компания може само да спечели от такъв подход.

  • Посредством всяко портфолио от служители, ръководните кадри могат бързо да преценят различните умения, които всеки работник има, и да инвестират в усъвършенстването им.
  • С наличието на подходящи бизнес инструменти бизнесът успешно може да предложи развитие на служителите си.
  • Когато бизнесът разработи модел, в който служителите участват активно, тогава могат да изпъкнат нови лидери, които да помогнат на компанията да достигне нови висини.

Свързани продукти:

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: