Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Business Agility

Управлението на човешки ресурси и agility методологията в компанията съществуват в симбиоза

Организациите с дългогодишна история и традиции се изправят пред предизвикателствата на новите динамични бизнес процеси, а по-младите компании трябва да градят вътрешнофирмената си култура и подход във време, в което промените в средата понякога са ежедневие и изискват светкавична реакция.

Гъвкавост, адаптивност, ловкост - значенията на думата agility са много, а когато се използва в бизнес контекст, тя се отнася до способността на една организация да се обновява, адаптира и променя като хамелеон в несигурната и турбулентна съвременна среда. С времето тази гъвкавост се развива в постоянната способност компанията да се променя, оставайки същата в своето ядро - култура, ценности и мисия. Agility е принцип, който се прилага ежедневно и на всички нива, а ефектът му е в ключовите качества за всеки бизнес: конкурентоспособност, ефективност, издръжливост.

От перспективата на HR това качество на компаниите се изразява в осигуряването и развиването на такива умения и способности у хората, които да отговарят на динамичната вътрешна и външна среда. Гъвкавостта на една компания е всъщност гъвкавостта на всеки един от нейните служители. Нито една организация не може да бъде адаптивна, без да се грижи за това умение на своите хора. Agility e начин на мислене, цялостна и постоянна нагласа за определен тип подход и реакция на всеки един в структурата на организацията: служител, екип, лидери. Често се наблюдават разлики в тази нагласа между различните отдели. Някои от характеристиките на agility методологията са усвоени от някои екипи, а други са по лесни за възприемани в друга част на компанията.

Leadership Support предлага решения в областта на agility в компаниите. Чрез анализ на настоящата ситуация е възможно да се вземат конкретни и ефективни мерки, а необходимите действия за тях стават ясни.

Свързани продукти:

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: