Успешни и ефективни процеси на обучение и развитие.

Подобрете работния процес с интелигентни дигитални решения.

/user/sites/lss/pages/home/01._intro/1-digital-tools.svg

Дигитални инструменти за всеки процес на обучение и развитие на човешките ресурси

Вижте Повече

/user/sites/lss/pages/home/01._intro/2-consulting.svg

Проучване и консултации. Проектиране на индивидуални решения

Вижте Повече

/user/sites/lss/pages/home/01._intro/3-certification.svg

Сертификация и обучения

Вижте Повече

Кой ни се довери

/user/sites/lss/pages/home/02._services/unicredit-bulbank-logo.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/LUK_OIL_Logo_kyr_2.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/bundeswehr.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/ihk-academy.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/liebherr-new.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/vaillant-group-spirit-logo.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/festo_logo.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/Autoliv_logo_new.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/TENNET_OPTIMUM_RGB.svg
/user/sites/lss/pages/home/02._services/Paysafe.svg

Ние оптимизираме управлението на човешките ресурси и организационното развитие, като покриваме всички ключови HR области:

Различните нива в организацията се нуждаят от различен подход

Нашият опит показва, че ефективната обратна връзка изисква детайлен поглед върху всяка група

Лидерите се нуждаят от бързи дигитални решения, които да им помагат в стратегическото планиране, в развитието на екипите им и в проследяването на трудно измерими процеси. Създаването на мотивиран екип включва множество малки процеси, които са подпомогнати от продуктите на LS-S. Индивидуалните служители имат необходимостта да дават градивна обратна връзка с гарантирана анонимност.

/user/sites/lss/pages/home/05._organization-levels/org-levels.svg

Организационната култура може да е управлявана и измерима

Основен фактор за успеха и ефективността на екипите е културата в компанията. Тя не може да бъде зададена в ръководства и гайдове за служителите. Тя се намира извън тях, живее и се променя, и не може да бъде написана. Ние ви предлагаме гъвкави дигитални инструменти за обратна връзка и анализи на хора или процеси. Решения, с които да получите реалистичен поглед над състоянието на различни елементи от корпоративната култура. Дигитални продукти, които ще подпомогнат нейното развитие, както и това на отделните таланти.

Как ще ви бъдат полезни продуктите на LS-S?

/user/sites/lss/pages/home/07._features/image-feature-1.jpg
  • Бързо и интерактивно измерване на “меки” умения
  • Дигитализиране и автоматизиране на работни процеси, които традиционно се обработват ръчно
  • Значително спестяване на време и ресурси, чрез намаляване на разходите за администрация, печат и др.

С какво се отличават?

/user/sites/lss/pages/home/07._features/image-feature-2.jpg
  • Възможност за пълна персонализация
  • Лесна достъпност и интуитивен интерфейс
  • 100% сигурност на данните
  • Графики и доклади с ключови показатели
  • Възможност за превод на всички езици
  • Хостинг в Германия

над
5500
създадени отчета

повече от
37000
участници

гордеем се с над
900
проекта реализирани
в повече от 30 страни

Полезно от нашите експерти

Подобрете системата за обратна връзка във вашата организация и избегнете най-често срещаните грешки.

Системите за обратна връзка като анкети на служители и 360° feedback могат да направят много, при условие че са правилно проектирани и приложени. Научете повече от професионалния гайд „Black Book Feedback Systems“, създаден на базата на дългогодишния глобален опит на нашите експерти. Тази единствена по рода си книга ви помага да избегнете 20 + 1 най-често срещани грешки при проектирането и работата с такива системи. LS-S ви предлага възможността да прочетете пълното съдържание безплатно, като спестите коричната цена от 11.99$ в Amazon.

Към безплатното копие

/user/sites/lss/pages/home/09._black-book/black-book.jpg