Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Оценка на компетенции

Традиционната оценка на компетенции става по-ефективна като се ползват допълнителни инструменти за анализ на умения и поведение

Имаме ли яснота за представянето и потенциала на служителите в компанията? Как да бъдат идентифицирани насоките за развитието им на база дългосрочната стратегия и цели на организацията? Чрез оценка на компетенциите компанията получава по-разбираема картина под формата на яснота за уменията, нуждите от развитие и потенциала, за да дефинира ефективно подхода си за управление на талантите. Оценката на компетенции е ключът към осигуряване на ангажираност и мотивация за служителите за изпълнение на задачите. Чрез познаване на конкретно изискваните умения и поведения за длъжността се дава възможност на служителите да управляват самостоятелно собствения си кариерен път.

Идентифицирането на талантите и силните страни в екипа е ключово за растежа на компанията. Освен потенциала и таланта, за доброто функциониране на екипите е нужно да се анализират и поведенията на техните членове. Възможно е те да имат правилните компетенции за ролите си, но да не ги използват или разкриват. Това се дължи на много фактори, които влияят върху поведението на служителя. Атмосферата в екипа, нивото на доверие, отношенията между служителите - това са само част от нещата, които могат да променят разгръщането на потенциала. Не трябва да се забравят и личностните характеристики - например ако служителят е по-интровертен има вероятност да не успее да разкрие напълно таланта си, повлиян от общи нагласи или от по-решителни и инициативни колеги.

Възможно е да се справим с тази заплетена матрица от умения, потенциал, личностни характеристики и поведения. За целта се прилага познатата Оценка на компетенции, важен инструмент за всеки професионалист в областта на човешките ресурси. Тази оценка всъщност идентифицира силните страни и областите за подобрение на база конкретно разписани поведения съгласно модела на компетенции на компанията. Това се прави, за да се вземат информирани решения за следващата стъпка в развитието и обучението на служителите. Необходимо е да се разпишат изискванията и желаните поведения за всяка длъжност, а след това се анализират съществуващите компетенции. Крайният резултат е подпомагане на служителите да подобрят поведенията, които са ценени в компанията.

В помощ на оценката на компетенции би бил детайлен и подробен анализ, какъвто дава 360-градусовата обратна връзка. Важно е тя да се адаптира според специфичните компетентностни модели и ценности на компанията. Затова и адаптираните feedback инструменти са много по-ефективни от готовите шаблонни анкети.

Свързани продукти:

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: