Бизнес симулации с бордови игри

Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Бизнес симулации с бордови игри

Какво е бизнес симулация с бордова игра “SIMTalent”?

 • SIM Talent е единствен по рода си продукт на българския пазар. LS-S е партньор на водещата консултантска компания Simdustry, която разработва бизнес симулации с бордови игри, а SIMTalent е един от високоефективните инструменти за обучение от портфолиото им.
 • Симулацията комбинира обучение и игра, като целта е да постави участващите в реалистична ситуация, в която имат ограничено време и бюджет, за да развият стратегия за развитие и задържане на талантите в екипите им.
 • Бордовата игра подпомага мениджърите в идентифицирането, развитието, задържането и разгръщането на талантите, които са важни за бъдещето на организацията.

Как работи бордовата игра SIMTalent?

 • Участниците получават индивидуални профили на четирима членове на екипите си. Следва избор на подходящ инструмент за развитие за всеки от тях, като всеки избор означава определена инвестиция на време и бюджет.
 • Решенията, които участниците трябва да взимат, се отразяват на мотивацията, представянето и риска от напускане на всеки член на екипа.
 • За да е максимално реалистична, бизнес симулацията включва непредвидени обстоятелства, които влияят на всеки член на екипа, на самия екип, на лидера или на цялата организация.
 • В последната фаза се прави анализ на резултатите, като се разглежда ефектът от решенията, които участниците са взимали.
 • Целият процес завършва с последна фаза на succession planning (управление на приемствеността). Симулира се ситуация, в която член на екипа напуска компанията и е необходимо да се вземе решение за освободената позиция, като отново се взимат предвид различни условия.

Предизвикателства пред лидерите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Кой да наследи определена отворена позиция в компанията Част от SIMTalent е и симулация на succession planning или управление на приемствеността
Изграждане на индивидуални планове за развитие с ограничен бюджет и време Игра, която поставя участниците в реалистични условия, включващи съобразяване с бюджети
Взимане на адекватни мерки при непредвидени обстоятелства и спешна нужда от вземане на решение Симулация с много възможни сценарии, включващи различни събития, която подготвя лидерите за реалните предизвикателства на работата с хора

Ключови предимства на обучението с бизнес симулация

 • Лидерите са подготвени да изготвят Talent Mapping за своите екипи и за взимането на важни решения, свързани с развитието на членовете на екипите си.
 • Обучение за това как да идентифицират потенциала и да оценяват обективно представянето на хората от екипа.
 • Най-ключовите познания от обучението се превръщат в реален план за действие за екипите още по време на бизнес симулацията.
 • Различни варианти за клиентите: бизнес симулацията може да е индивидуален трейнинг или част от обучение за развитие на таланти; да се ползва заедно с Talent Portfolio App или като отделен продукт.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: