Trust-O-Meter

Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Trust-O-Meter

Какво е Trust-O-Meter и къде е неговото приложение?

  • Липсата или ниските нива на доверие са често срещано предизвикателство за лидерите. Този проблем засяга организации с всякакъв тип структура и сфера на работа.
  • Trust-O-Meter е инструмент за обратна връзка, който изследва статуса на ключовите фактори на доверие в екипа, както и желания им бъдещ статус.
  • С помощта на индивидуална обратна връзка докладът илюстрира нивото на доверие в три ключови сфери.

Как работи Trust-O-Meter?

  • Trust-O-Meter изследва настоящия статус на дефинираните компетенции (поставени в девет измерения и три ключови сфери). В последващото изследване се прави сравнение и се анализират разликите и подобренията.
  • Участниците попълват анкета, като оценяват 36 твърдения, свързани с доверието в компанията. Това може да се случи и преди уоркшоп или друго вътрешно събитие, което да се използва за дискутиране на резултатите и съставяне на план с действия за подобряване на нивото на доверие.
  • Отворените въпроси дават възможност за детайлна анонимна обратна връзка по ключови за ситуацията в компанията въпроси.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Служителите са все по-малко ангажирани с общите цели на екипите, а ефективността е ниска Измерване на нуждите на екипа в момента за постигане на високо ниво на доверие
Негативни отношения и нагласи в организацията. Служителите споделят отрицателно мнение и извън нея Идентифициране и анализ на разликите между текущото и желаното състояние на средата на доверие в екипа
Ниско ниво или липса на доверие към мениджмънта и решенията на високо ниво Бърз и ефективен инструмент, насочващ вниманието към конкретни проблемни фактори на нарушено доверие

Ключови предимства на Trust-O-Meter

  • Откровена обратна връзка по отношение на важния фактор доверие.
  • Подпомага да се започне продуктивна дискусия за нарушеното доверие и дава ясни насоки за това какви действия трябва да се предприемат.
  • Подобрява културата на обратна връзка, подпомага трайните позитивни нагласи в компанията и развива основните корпоративни ценности.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: