Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Изграждане на доверие

Нивото на доверие може да бъде застрашено от различни фактори, но анализът на ситуацията и навременните мерки са ключови за здравословната среда в компанията

Средата на доверие е ключова за “здравето” на компанията, за добрия климат в нея и за успешното ѝ представяне. Често нивото на доверие в една компания се асоциира с това как служителите възприемат мениджмънта и своите лидери. В това се включват решенията, които се взимат на високо ниво или на ежедневна база, обективността на информацията, която се споделя, спазването на обещания, постоянството в принципите и много други фактори. За да има среда с устойчиво изградено доверие обаче е необходимо да се излезе извън рамките на традиционните схващания за доверие.

Между екипите също може да има различни нива на доверие, което неминуемо оказва влияние върху съвместната им работа. Проблемът с доверието е ключов за успеха на компанията - той влияе върху ангажираността на служителите, мотивацията им и дори върху текучеството на кадри. Друг опасен негативен ефект е нежеланието да се поема отговорност и занижената продуктивност. Чувствителната тема на изграждане на доверие е трудна за дискутиране дори в срещи в по-тесен кръг. За да има градивна дискусия за доверието и да е възможно предприемането на адекватни мерки, са необходими конкретни факти, върху които тя да стъпи. С подходящи инструменти за изследвания сред служителите е възможно да се идентифицира откъде произтичат негативните нагласи.

Обратната връзка по теми като доверие или промени в организацията е неотменима част от стратегията на изграждане на работна среда, в която креативността и колаборацията са стимулирани, а талантите разкриват своя пълен потенциал, вместо да бъдат потискани от страх или негативни отношения. Затова LS-S предлага инструменти във вид на изследвания сред служителите. В периоди на големи промени и преструктурирания доверието е застрашено, несигурността обикновено нараства - затова и допитването до хората в компанията е от съществено значение за запазването на нейния имидж и здравословна среда. За да е ефективно такова допитване обаче е важно да има и анализ, който посочва конкретни проблемни фактори, както и да се направи сравнение между текущото състояние и минало и бъдещо такова. Само така може да се проследи промяната в нивата на доверие, какво им влияе и да се вземат навременни мерки за подобряване на ситуацията.

Свързани продукти:

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Trust-O-Meter

Trust-O-Meter
Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: