Разнообразие от възможности да преобразите организационната култура.

Обучения

Мениджмънтът, лидерите и участниците получават обучение заедно с всеки наш продукт

Като част от своя подход да предлага завършена услуга на своите клиенти, LS-S включва обучение на всички участници в проекта: мениджъри, лидери на екипи, HR екип, служители. То е необходимо, за да може да се извлече максимална полза за компанията, и за да има осезаем ефект върху вътрешната култура и резултатите на екипите.

Част от мисията на Leadership Support е да предостави практични решения с доказана ефективност и нашият опит показва, че за да има резултат от инвестицията на компанията в подобен проект, трябва всички участващи в него да могат да разчитат и анализират своите доклади. Само по този начин може да се пристъпи към планиране и стратегически промени.

/user/sites/lss/pages/services/education/03._description/description-1.png

Обучение, част от продукта

При избор на наш продукт ние ще обучим участниците за неговата логика и основни принципи. Включва и debrief за докладите.

Обучение по запитване

Обучение за определени умения или методи на работа, например различни soft skills, ефективност на екипи и др.

Защо да изберем обучение от LS-S?

  • Получавате повече от дигитален инструмент или софтуер: вие ще можете да анализирате задълбочено генерираните доклади
  • Подобряване на организационната култура: обратната връзка има свой живот чрез последващите анализи и мерките, които ще предприемете на база получената подготовка и знания
  • Развиват определени умения: soft skills, лидерство и др.
  • Подготвени сте за стратегическо планиране

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти.