Business Case Calculator

Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Business Case Calculator

Какво е Business Case Calculator и къде е неговото приложение?

 • Business Case Calculator е вашият личен дигитален асистент в създаването на бизнес план за планираните от вас мерки в областта на човешките ресурси и организационното развитие.
 • Инструментът ви дава възможност да поставите всички налични данни и факти в подходящ контекст.
 • Осигурява полезни статистики и важни показатели, с които да подкрепите и затвърдите предложението си за инвестиция в инициативи за организационно развитие и развитие на човешките ресурси.
 • Business Case Calculator анализира всички числа и факти, касаещи инвестицията във вашия HR проект, помагайки ви да получите одобрение от мениджмънта за отпускане на необходимите средства.
 • Инструментът предоставя ценни данни за възвръщаемостта на инвестицията на HR проектите, които отделът ви иска да реализира, като например лидерски тренинги, инициативи за обучение и развитие на служителите и др.

Как работи Business Case Calculator?

 • Business Case Calculator анализира информацията, която вие предоставяте в 4 предварително зададени области, изискващи попълване на конкретни данни: Описание на инвестицията, Обща информация, Очаквани ползи, Инвестиционни стойности.
 • Инструментът ви помага да изчислите рентабилността и възвръщаемостта на инвестицията в "меки" мерки в областта на човешките ресурси и организационното развитие.
 • Получавате съдържателен доклад, който може да бъде експортиран като PDF файл с различни сценарии.
 • Въз основа на подадената от вас информация инструментът генерира убедителни данни, илюстрирани с информативни графики, които всеки ръководител или експерт по управление на човешките ресурси може да използва, за да обоснове разходите си по проекта пред мениджмънта или финансовия отдел.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Намаляване на инвестициите по направление човешки ресурси и организационно развитие по време на криза, които не са подкрепени с данни за възвръщаемост на инвестицията Инструментът предоставя оценка на разходите за общата инвестиция, възвръщаемостта на инвестицията и цената, която компанията ще плати, ако не предприеме мерки
Неглижиране на проектите, свързани с ЧР и ОР в компанията, при приоритизиране на дейностите от първостепенна важност за организацията Идентифициране на всички ключови показатели, необходими за доказване на степента на важност и икономическата ефективност на вашия проект в областта на управление на ЧР
Трудности в процеса на аргументация на възвръщаемостта на инвестицията, касаеща проекти за развитие на човешките ресурси и организацията Детайлна и визуално достъпна информация за показателите, които интересуват мениджмънта и могат да подпомогнат вземането на положително решение по отношение на инвестирането във вашия проект

Ключови предимства на Business Case Calculator

 • Възможност приложението да се ползва за различни бизнес казуси.
 • Имате на разположение убедителни данни с информативни графики.
 • Повишаване на ефективността на процесите в компанията.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: