Ключови области на приложение на дигиталните инструменти и нашата експертиза

Управление на приемствеността

Succession planning и кариерен път - как да сме възможно най-подготвени за възможните сценарии

Ефективното планиране на приемствеността носи големи ползи за всички служители, защото отговаря на въпроса им “Какво следва за мен?”. Ако хората в компанията имат спокойствието, че кариерният им път е част от стратегията за развитие на човешките ресурси, те ще са по-мотивирани да постигат високи резултати. Служителите дават много от себе си, когато бъдещето им е част от компанията, и обратното - ако са с усещането, че развитието им би продължило другаде, те нямат и ангажираността да влагат старание на настоящата си работа.

Управлението на приемствеността има за цел да идентифицира и развие своевременно бъдещите лидери в компанията. Така бизнесът ще е подготвен за много непредвидени ситуации, като обучава и подготвя високоефективни служители за ключовите си роли. За да планира стратегия за развитието на своите кадри, компанията трябва да бъде подготвена за многото вероятни сценарии, свързани с кариерните промени. Един от начините е ръководителите да се поставят в реалистични ситуации, в които трябва да взимат решения за различни непредвидени обстоятелства. Това се постига с т.нар. бизнес симулации, които често се осъществяват с бордови игри, разработени специално да подпомагат управлението на таланти.

LS-S предлага различни опции да улесните “succession planning”-a в компанията ви. Нашата експертиза включва платформи, обучения и тренинги, с които да управлявате талантите и да планирате ефективно кариерния път на служителите и на всяка роля. Така независимо дали планирано или неочаквано се отвори позиция, решението за нейното “наследяване” ще бъде вече готово и ще се избегнат стресови ситуации и прекалено натоварване на останалите служители, докато се заеме ролята.

Свързани продукти:

Employee Pulse Survey

Employee Pulse Survey
Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Business Case Calculator

Business Case Calculator
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики

Company Specific 360° Feedback

360 обратна връзка устройства
Идентифициране на силните страни и потенциала за развитие на всеки служител чрез 360° обратна връзка

Employee Opinion Survey

Employee Opinion Survey
Идентифициране на силните страни и проблемните области в компанията на база обратна връзка от всеки служител

Change Indicator

Change Indicator
Подпомагане на процеса на промяна в компанията

Project Indicator®

Project Indicator®
Дайте възможност на хората от екипа ви да бъдат чути.

Team Performance Indicator

Team Performance Indicator
Превърнете високата ефективност на екипите в стандарт за компанията

Agility Indicator

Agility Indicator
Business Agility: анализирайте реалното състояние, нагласите и възможностите за подобрение

Trust-O-Meter

Trust-O-Meter
Средата на доверие в организацията вече може да се подобри бързо и трайно

Smart Handout

Smart Handout
Администриране, редактиране и разпространяване на презентации и материали за обучения в изцяло дигитална среда
Области на приложение:

ActExs

ActExs
Всяка идея се превръща в действие
Области на приложение:

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: