Човешкият фактор среща дигиталните решения

Гъвкави дигитални инструменти, които оптимизират управлението на човешки ресурси и подпомагат организационното развитие: 360° обратна връзка, индикатори, анкети, оптимизация на обученията – всичко под един покрив

ActExs

ActExs
Всяка идея се превръща в действие
Области на приложение:

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: