Съживяване на ключовите аспекти от управлението на таланти по ангажиращ и интерактивен начин

Paysafe е глобален доставчик на решения за разплащания, на който се доверяват предприятия и потребители при управление на милиарди долари всяка година. От онлайн плащания до разплащания в магазините; от придобиване на търговци до портове за плащане; от алтернативни плащания до многоканална и сигурна електронна търговия зад граници; от кредитни решения с бял етикет до мобилни платформи за поръчки и доставки – Paysafe предлага на бизнеса ненадминато универсално решение.

Paysafe е бизнес със значителен мащаб, с персонал надхвърлящ 3000 души в повече от 12 локации в целия свят, с годишен обем на транзакциите над 92 млрд. щатски долара през 2020 г.

Казусът

Правилният фокус върху управлението на хора и стратегията при планирането на човешките ресурси може да направи разликата между лошото, доброто и страхотното преживяване на служителите и задържането на таланти. Ето защо водещата компания за платежни инструменти Paysafe целенасочено е решила да постави фокус върху своите лидери в процеса на управление на талантите и развитието на хората си.

Paysafe искаше да обхване цялостния процес на привличане, оптимизиране и задържане на таланти чрез осигуряване на непрекъсната подкрепа за техните лидери и да осигури насоки за служителите на организацията. За да постигнат тази цел, нашите партньори от Paysafe се обърнаха към LS-S Leadership Support за създаването на специализиран курс за обучение на бизнес лидерите им, който да обхване всички аспекти на начина, по който техните служители и екипи работят, държат се, ангажират се и се развиват на работното място. Лидерите им трябваше да научат:

  • Какво мотивира различните хора и как да делегират работните задачи според това
  • Как да съгласуват целите за развитие на служителите с целите на организацията
  • Как да създадат стратегия за развитие на екипа (индивидуално и като група)
  • Какви са различните инструменти за развитие на хората (делегиране, обратна връзка, менторство)

Решението

Нашият отговор на това искане бе категоричен: учене чрез преживяване. LS-S Leadership Support разработи и приложи специален подход чрез бизнес симулация, който даде нов живот на ключовите аспекти на управлението на таланти по ангажиращ и интерактивен начин. Посредством учене чрез преживяване лидерите на PaySafe взеха участие в онлайн симулативната настолната игра SIMTalent. По време на бизнес симулацията лидерите на PaySafe имаха възможност да ръководят и развиват екип от хора - всички с различен профил и представяне. Те можеха да оценяват индивидуалните силни и слаби страни на служителите, да анализират структурата на екипа си, да вземат решения за наемане на служители. В рамките на играта лидерите имаха възможност да изготвят персонални планове за развитие и да решат къде да инвестират време и бюджет, за да изведат екипа напред. Най-важният аспект на този интерактивен подход на обучение бе, че всички участници преминаха заедно с колегите си през различни предизвикателства, които се срещат в истинския живот и бизнес. Участниците можеха да видят в реално време ефекта от своите решения върху мотивацията, компетентността, риска от задържане, бюджета и стратегията за развитие на хор

Резултатите

Това, което постигнахме с нашите партньори от Paysafe, е, че техните лидери получиха знания и опит от първа ръка за това как те и компанията могат да спечелят надпреварата за таланти и да повишат ефективността си. Всички участници в бизнес симулацията значително подобриха уменията си за развитие на таланти и екипи, и планиране на приемствеността. Освен това SIMTalent им позволи да се състезават по групи в избора им за развитие на талантите и оптимизирането на възвръщаемостта на инвестициите в тях. В допълнение, симулирайки решаването на задачи от реалния живот, участниците успяха да оценят всеки член на екипа въз основа на неговия/нейния предварително определен личностен профил/профил на задачите, да повишат избрани членове на екипа на нови позиции и отговорности и да разработят надежден план за приемственост както за членовете на екипа, така и за ръководителя на екипа и организацията. Чрез създаването на по-неформална среда по време на бизнес симулацията успяхме да провокираме конструктивни дискусии сред участниците и да ги насърчим да споделят добри практики.

SIMTalent направи обучението ангажиращо и запомнящо се. Симулацията не само вдъхна живот на управлението на таланти, но и затвърди бизнес обосновката за инвестиране в развитието на служителите и планирането на приемствеността. Успяхме да създадем оптималната комбинация от устойчиво и ангажиращо обучение за нашия партньор Paysafe!

LS-S Leadership Support предостави за Paysafe специално разработена бизнес симулация за 20 служители, намиращи се в България. Симулацията обучи и насочи участниците към решения как да привличат и задържат отлично представящи се служители, както и да се спечели надпреварата за таланти и да се стимулира ефективността. Семинарът получи 100% степен на удовлетвореност както и присъствие от страна на нашите служители. Богатият опит на LS-S Leadership Support в провеждането на обучения, съчетан с иновативния подход, направи обучението много увлекателно и в резултат на това ефективно за нашите служители. Бихме препоръчали LS-S Leadership Support като надежден и професионален партньор в предоставянето на услуги за обучение с най-високо качество."

Емил Минев Snr. L&D консултант и програмен мениджър Paysafe Group

SIMTalent e бизнес симулация, разработена от нашия партньор SIMDUSTRY.

Свързан продукт

Бизнес симулации с бордови игри

Бизнес симулации с бордови игри
Изграждане на успешна стратегия за управление на таланти чрез симулация “SIMTalent”

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: