Наличността на работна ръка, уменията на служителите и инфлацията са основните предизвикателства пред бизнеса през 2022 година

Наличността на работна ръка, уменията на служителите и инфлацията са основните предизвикателства пред бизнеса през 2022 година

С удоволствие Ви представяме резултатите от третото международно проучване на Leadership Support в партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара и Business Mark Румъния на тема: „Новото предизвикателство: хибридната работна среда. Как се подготвя вашата организация за предстоящите промени?“ на Leadership Support. Изследването се проведе през първата половина на 2022 г. и в него се включиха повече от 250 компании от 27 индустрии.

То е продължение на кампанията ни в подкрепа на българския бизнес, която стартирахме по време на пандемията. Нашата цел е дадем възможност на компаниите да се сравнят с други бизнеси, за да получат вдъхновение за планиране на следващите стъпки, като анализират ключовите аспекти на това как другите организации се справят с основните предизвикателства днес: задържане на служителите, дистанционно лидерство и процеси на промяна.

Разгледайте целия доклад тук.

Акценти: Битката за таланти, инфлацията и нуждата от нови лидерски умения

Според получените данни влиянието на текущите глобални сътресения като инфлацията, войната за таланти, „Голямото напускане“ и нарушените вериги за доставки, продължават да бъдат сериозни предизвикателства, а 49 % от компаниите определят уменията на служителите като задълбочаващ се проблем през 2022 година.

blog-article-survey_results_bg_p

Резултатите потвърждават тенденцията, че най-осъзната нужда от промяна и конкретни планове за нейното осъществяване за компаниите има по отношение на стратегиите за развитие на таланти при близо 50% от организациите и използването и управлението на данни при над 55% от респондентите.

В сравнение с предходната 2021 година проблемите с привличането и задържането на таланти са се увеличили, като 50 % от организациите споделят, че тази година са изпитали по-голямо затруднение при привличане на качествени служители.

Задържането на служителите е все по-голям проблем. Повече от две трети от анкетираните изпитват трудности, свързани с по-високи очаквания за заплащане от страна на служителите. Освен това ограниченото предлагане на човешки ресурси на пазара на труда се посочва от 50 % от компаниите като сериозно предизвикателство. Това налага прилагането на нови мерки за задържане на служителите в хибридна работна среда като гъвкавост в работните ангажименти (къде, кога и как да работят служителите), прилагано от 65% от организациите. В допълнение, повече от една четвърт от запитаните посочват грижата за благосъстоянието на служителите, както и предлагането на постоянни възможности за развитие на хората, като основен елемент за задържане.

Докладът предлага интересни статистики по 11 въпроса, които LS-S зададе към компаниите. Повече от 50% от респондентите в проучването са мениджъри и HR лидери, а с най-голям дял участие в проучването са средните предприятия.

Сравнение на резултатите между България, Германия и Румъния

Leadership Support проведе проучването паралелно и в Германия и Румъния, като в доклада ще откриете интересен сравнителен анализ на това какви проблеми срещат организациите, какви са предизвикателствата при управление в хибридна среда, как задържат и привличат служители и какви са мерките за баланс между работа и личен живот.

blog-article-survey_results_bg_p2

Основен акцент при хибридното управление във всички държави е и подпомагането на баланса между работа и личен живот. Допълнителен платен отпуск, петъци без работни срещи, гъвкави работни графици и допълнителен неплатен отпуск са въведени в 2/3 от организациите.

blog-article-survey_results_bg_p3

LS-S благодари на всички участващи, които допринесоха за това проучване.

Разгледайте целия доклад тук.