От смесен подход на обучение към смесен подход на управление: Бъдещето при управлението на талантите

От смесен подход на обучение към смесен подход на управление: Бъдещето при управлението на талантите

Едно от най-авторитетните издания в Германия, посветено на развитието на хора и новото лидерство - списанието за управление на човешките ресурси към DGFP - публикува статия, написана от основателя и собственик на LS-S Leadership Support Гидо Бец. Заедно с Реджи Хендерсън, ръководител на отдел "Стратегия, развитие на човешките ресурси и култура" в Либхер, Швейцария, споделят историята на успеха на клиента за това как управлението на таланти преминава успешно към хибриден мениджънт.

Тъй като технологиите продължават да оформят начина ни на работа, ролята на лидерството се променя. Blended Leading подхода, който съчетава традиционните лидерски практики с дигиталните технологии, придобива все по-голямо значение в управлението на таланти. Blended Leading е хибриден подход, който позволява на лидерите да управляват екипи както във физическа, така и във виртуална среда. С нарастването на обема на работа от разстояние и дигитализацията, смесеният подход на управление (Blended Leading) се превръща в необходимост за организациите, които искат да останат конкурентоспособни. Използването на комуникационни или HR платформи, дигитални помощници и срещи на живо са ключови компоненти при управление от типа Blended Leading. Тези инструменти позволяват на лидерите да поддържат връзка с екипите си и да предоставят подкрепа, насоки и обратна връзка, независимо от местоположението им.

Един пример за смесен пoдход на управление (Blended Leading) в действие е решението на международната компания Либхер. Ръководният им екип внедри един от инструментите на LS-S Leadership Support, като това им позволи да комуникират със служителите, да управляват работните процеси и да предоставят обратна връзка в реално време. Използването на нашия продукт Talent Portfolio подобри сътрудничеството, повиши прозрачността и спомогна за оптимизране на процесите, което от своя страна доведе до по-голяма ефективност и производителност. Смесеният подход на управление обаче изисква от лидерите да бъдат гъвкави, адаптивни и готови да възприемат новите технологии. Необходими са нов набор от умения, като например дигитална комуникация, анализ на данни и управление на проекти, в допълнение към традиционните лидерски умения като комуникация, емпатия и стратегическо мислене. Освен това нуждата от смесен подход при управление може да провокира нови предизвикателства пред управлението на таланти, като например поддържане на сплотеността на екипа и ефективно управление на служители отдалечено. От решаващо значение за лидерите е да намерят правилния баланс между използването на технологиите и поддържането на лични връзки с екипите си. В заключение, Blended Leading е бъдещето при управлението на таланти. Тъй като организациите продължават да свикват с дигитализацията и работата от разстояние, лидерите трябва да се адаптират към променящия се пейзаж на лидерството. Като съчетават традиционните практики на управление с дигиталните технологии, лидерите могат ефективно да управляват екипите си както във физическа, така и във виртуална среда, което води до по-голяма ефективност, производителност и успех.

Прочетете цялата статия тук.

Научете повече за Talent Portfolio тук.

Прочетете повече за нашия пример от практиката тук.