Топ 10 умения, които всеки HR лидер трябва да владее

Топ 10 умения, които всеки HR лидер трябва да владее

1. AНАЛИЗ НА ДАННИ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (PEOPLE ANALYTICS)

Според 71% от компаниите (Deloitte) анализирането на данни в областта на човешките ресурси е с висок приоритет, като се очаква съвсем скоро то да се превърне в най-желаното и търсено умение.

Ето защо, вместо да разчитате на интуицията си, е по-добре да се осланяте на анализа на такива дании, за да получите по-задълбочена представа за това как успешно да идентифицирате, ангажирате, обучавате и задържате най-добрите таланти. Използвайки people analytics организацията ви ще разполага с полезна информация, която би могла да ускори растежа на бизнеса.

2. ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ HR ТЕХНОЛОГИИ

Необходимо е специалистите по човешки ресурси да имат познания и техническо ноу-хау, когато става въпрос за съвременните технологии в HR сферата, достъпни на пазара. Тe ще ви позволят да определите правилната стратегия за автоматизиране на някои от процесите съобразно нуждите на вашата компания. Доброто познаване на най-новите HR технологии е второто по важност умение, което трябва да развият HR специалистите днес (Workflow).

3. МЕКИ УМЕНИЯ

Въпреки че твърдите умения са важни, днес компаниите не могат да си позволят да пренебрегнат и ползите от меките умения. Това важи с особена сила за HR специалистите, защото комуникативността, способността да убеждаваш и адаптивността са умения, които са безценни в работата им, тъй като тяхната задача е ефективно да управляват и взаимодействат с най-различни хора.

4. ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС ПОЗНАНИЯ

Специалистите по човешки ресурси трябва напълно да разбират и активно да допринасят за мисията, визията и финансовия успех на бизнеса. Освен това те трябва да са наясно с предизвикателствата, пред които е изправена компанията, както и проблемите в индустрията, в която тя оперира.

Имайки тези познания, ще сте способни да изготвите наистина стойностна цялостна стратегия за човешките ресурси в организацията, съобразена с основните ѝ бизнес цели и стратегически насоки. Ще можете и още по-уверено да достигате, ангажирате и подбирате правилните кандидати.

5. ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Развивайки уменията си за планиране на човешките ресурси, можете успешно да решавате настоящите проблеми със служителите и същевременно да предвиждате бъдещите кадрови нужди на организацията, като сте в крак с тенденциите и промените, които продължават да оформят облика на индустрията.

6. МАРКЕТИНГ В ПОДБОРА НА ТАЛАНТИ

Включването на ефективни маркетингови техники в усилията ви за набиране на нови служители и управление на таланти е от жизненоважно значение за привличането и задържането на най-добрите кадри. Освен това ще можете ефективно да представите на служителите историята на марката и ценностите на вашата компания, философията ѝ, както и привлекателните пакети от социални придобивки, които тя предлага.

7. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ

Това умение ви позволява да разпознавате възможностите, когато те възникнат, като същевременно поемате пълна отговорност за решенията си. Трябва да притежавате необходимото, за да определите ситуацията, като оцените рисковете и предложите приложими и подходящи решения на даден проблем.

8. АНГАЖИРАНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТА

В своята същност ангажираността на ръководството позволява на HR мениджърите да предадат своите послания, планове и стратегии и да продадат убедително идеите си както на служителите, така и на членовете на управителния съвет или на заинтересованите страни. Това умение е полезно при налагането на политики, предлагането на нови корпоративни инициативи и осъществяването на организационно преструктуриране.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Конфликтът на работното място е неизбежен - било то между колеги или между служител и ръководител. Всъщност 85% (CPP Global Human Capital Report) от служителите на всички нива са изправени пред конфликт в някаква степен. От решаващо значение за вас е да изградите здрави взаимоотношения, да изслушвате активно всички страни и да се справяте професионално с всеки конфликт, който би могъл да възникне в офиса.

10. КОГНИТИВНА ГЪВКАВОСТ

От специалистите по човешки ресурси се изисква да изпълняват множество функции - от управлението на хора, през наемането на най-добрите таланти, до прилагането на фирмените политики. За да се развивате успешно в този бранш, трябва да имате пъргав ум, който да ви позволява ефективно да изпълнявате много задачи едновременно и да разработвате стратегии, съобразени с основните цели на компанията.