Българската иновация Blended Leading продължава напред в съревнованието за финансиране на най-иновативните проекти в Европа

Българската иновация Blended Leading продължава напред в съревнованието за финансиране на най-иновативните проекти в Европа

Българската технологична иновация в областта на дистанционното и хибридно лидерство успешно премина и втората ключова фаза на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Проектът на LS-S Leadership Support (бранд на Lean Digital Solutions Ltd.) е класиран отново с максималния брой от три положителни оценки за третия финален етап на програмата.

Според оценителите българският проект носи характеристиките на „най-съвременна технологична разработка с добавена стойност“, която ще има цялостен положителен икономически ефект, подобрявайки представянето на лидери и служители. Те допълват, че „продуктът има огромен потенциал да предизвика промяна на пазара“ заради уникалния си лидерски компетентностен модел.

Продуктът "Blended Leading" е базиран на собствено изследване на LS-S Leadership Support върху психологическите и поведенческите модели на лидерите и техните уникални нужди в момента. Blended Leading позволява на лидерите да развиват себе си и своите екипи по възможно най-ефективния начин без да напускат интерфейса на Microsoft Teams. Технологичното решение им дава възможност да вземат информирани решения и да реагират бързо и адекватно спрямо своите служители.

Още в първия етап на програмата иновацията бе определена като „свръхиновативно решение“, което „надхвърля съвременните постижения“ в сферата.

През септември предстои да се проведе и третият кръг на Horizon Europe, на който екипът на LS-S Leadership Support ще представи на живо проектa Blended Leading пред жури от експерти и инвеститори, и ще отговаря на техните въпроси.

Програмата Horizon Europe има за цел да стимулира постигането на повече открития и пробиви в науката и да увеличи иновационния капацитет на Европа, гарантирайки по този начин европейския технологичен суверенитет. Основният фокус на програмата са проекти, които могат да подпомогнат и ускорят зеления и дигитален преход на държавите членки, да увеличат устойчивостта и готовността на съюза за справяне с кризисни ситуации, както и глобалната конкурентоспособност на Европа.