Какво трябва да знаете, за да създадете портфолио на талантите в екипа си

Какво трябва да знаете, за да създадете портфолио на талантите в екипа си

В света на бизнеса важните неща никога не се правят от един човек. Винаги зад тях стои екип от хора. Изграждането на добър екип обаче не е никак лесно. То започва с откриването, ангажирането и грижата за талантите с голям потенциал на всички нива в компанията.

За да разполагате със силни и ефективни екипи, е нужно да се фокусирате върху развитието на служителите, но не самоцелно, а стратегически обосновано. Това можете да направите когато познавате добре всеки член на екипа си, наясно сте със силните и слабите му страни, знаете какво мотивира или срива ентусиазма на всеки от тях, проследявате редовно индивидуалния им напредък, елиминирате доколкото е възможно риска определени възможности и качества на хората ви да останат незабелязани, знаете как да разгърнете потенциала им по най-подходящия за всеки от тях начин и разбира се във всеки един момент да можете да направите оценка на риска от напускане на този служител и последствията за компанията.

Показателите за проследяване далеч не са малко, но ако успеете да си създадете унифицирана система за идентифициране на таланти в компанията, базирана на общи правила и критерии, то няма да имате проблем в това отношение. Нещо повече - ще можете да си изградите ясна визия за потенциала на талантите индивидуално и по екипи и да проследявате развитието им във времето.

Откъде обаче да започнете? На първо място определете факторите, на базата на които редовно да оценявате членовете на екипа си. Ето кои показатели би било добре да присъстват в списъка ви:

1. Представяне

2. Потенциал

3. Знания и умения

4. Ангажираност

5. Лидерски потенциал

6. Амбиция

7. Мотивация и самоувереност

8. Енергия

9. Лоялност

10. Привлекателност на трудовия пазар

11. Стратегическо значение

12. Наличност на пазара/вътрешна приемственост

Създайте си схема с различни категории или области на развитие, в които да позиционирате всеки талант от екипа, основавайки се на оценките, които регулярно ще правите на база зададените показатели. Така винаги ще знаете кой служител в коя категория попада и какви биха били подходящите мерки за развитие на този служител, попадащ в съответната категория.

Ако процесът ви се струва сложен опитайте безплатното приложение Talent Portfolio App, чрез което можете лесно и бързо да създадете портфолио на талантите в екипа си, да ги оценявате периодично по 12 предварително зададени фактора за идентифициране на таланти и да проследявате развитието им във времето, подкрепяйки всеки един от хората ви по най-уместния и ефективен начин. В рамките на приложението можете да правите индивидуални оценки на служителите си, да правите цялостен преглед на портфолиото от таланти и да се възползвате от класически портфолио анализ, който позиционира членовете на екипа ви в 9-квадратна матрица според тяхното представяне и потенциал.

Ако са ви необходими по-задълбочени анализи или е нужно да проследявате и сравнявате резултатите на повече от един екип/отдел/дивизия, винаги можете да пренесете информацията в пълната версия на уеб-базирания дигитален инструмент Talent Portfolio. Той не просто улеснява процеса по оценяване на служителите, анализирането на събраната информация и вземането на адекватни мерки за развитие, но и генерира динамични доклади и диаграми за позициониране на талантите в различни матрици, анализира HR риска и предлага планове за развитие. С отчитането на напредъка на всеки член на екипа, инструментът ви позволява да проследите как с течение на времето позициите в матрицата се променят в резултат на предприетите от вас мерки за развитие. Въз основа на позиционирането на талантите в различните матрици и диаграми, вие може да вземете информирано решение и да оцените кои мерки за развитие са били успешни и кои не за всеки отделен талант. На практика разполагате с ефективна система за ранна сигнализация и прогнозиране на рискове, която предоставя ценни съвети за това кога и как да задържите най-добрите си служители.

Освен това Talent Portfolio улеснява и опростява процеса по планиране на приемствеността чрез опциите си за профилирано филтриране на таланти от различни отдели. Това позволява на всеки лидер бързо да открие точния човек за своя екип.

Повече информация за инструмента можете да откриете тук.