LS-S Leadership Support – По-бързи, по-силни, по-добри с изкуствен интелект

LS-S Leadership Support – По-бързи, по-силни, по-добри с изкуствен интелект

Въпреки че не вярваме, че изкуственият интелект (ИИ) е способен да измести хората засега, технологията напредва все повече и интегрирахме новата технология в работните си процеси с добри резултати.

Повечето от инструментите ни са създадени с цел изготвянето на фокусирани доклади върху абстрактни цели и проблеми, като меки умения и процеси, менажиране на промените, или пък доколко корпоративните ценности се възприемат от служителите, например.

Тази информация често може да бъде извлечена единствено под формата на обратна връзка в свободен текст, а в големите организации, каквито са и много от нашите клиенти, отговорите на отворените въпроси могат запълнят десетки страници. Колкото повече служители има една компания, толкова повече време отнема мненията на всички да бъдат прегледани.

Това е моментът, в който анализът с изкуствен интелект ни идва на помощ. Чрез него ние можем да предоставим на нашите клиенти по-проницателни изводи, с които те да могат да вземат по-добри решения за организацията си.

Ролята на изкуствения интелект в инструментите и услугите ни

Събирането на обратната връзка от Вашите служители може да е лесно, но извличането на ценната информация от отговорите е далеч по-сложно. Да, бихте могли да седнете да изчетете всичко в рамките на часове, да си водите записки и статистика и да си направите някакви изводи накрая. Но дали това е най-ефективната употреба на времето Ви като ръководител?

Leadership Support съществува именно за да Ви спести всички тези усилия, за да можете да се фокусирате върху нещата, в които сте най-добри – вземането на успешни решения, управлението на хора и постигането на резултати. Нашият дългогодишен опит и силно персонализиран подход ни позволяват да идентифицираме именно тези метрики, които биха Ви били най-полезни и спрямо които бихте могли да действате.

Днес вече можем да усъвършенстваме този процес чрез ИИ, като го използваме при анализа на огромни количества текст в свободна форма и идентифицирането на тенденции в отговорите, които след това ще можете да видите онагледени в лесноразбираем визуален доклад.

Доволни ли са повечето Ви служители от вътрешната комуникация? Вярват ли в ценностите на компанията? Какво им харесва и какво смятат, че може да бъде подобрено? Това са само няколко примерни въпроси, отговорите на които можем да Ви предоставим кратко, ясно и бързо благодарение на изкуствения интелект. ИИ ни помага, като поема подобни привидно прости, но времеемки задачи.

Дълбочинният анализ на големи количества информация, за да можем да стигнем до съществени, измерими и ефективни заключения, винаги е било в основата на нашата работа. Разбира се, напълно възможно е този процес да бъде изцяло поет от хора – вярвайте ни, работили сме по този начин с години, - но отнема изключително много време, което би било по-добре усвоено в други дейности. Според нас, това е идеалното приложение на новите технологии – да вършат работата, която е важна, но става бавно, за да можем ние, хората, да се фокусираме върху подобряването на всичко друго, което правим за Вас, нашите клиенти.

Благодарение на текстовия анализ с изкуствен интелект, днес сме по-бързи и по-ефективни от всякога, което ни позволява да Ви дадем по-добри резултати, по-бързо.

Примери на наши услуги, в които използваме изкуствен интелект

360° обратна връзка е един от инструментите, при който ИИ текст анализът е особено полезен, тъй като е свързан със събирането на много наброй свободни отговори, които в последствие се синтезират в лесноразбираем доклад. Информацията, която получаваме по този начин, е изключително важна, но обработката й е трудоемка.

ИИ инструменти като ChatGPT могат да минат през всички отговори бързо и да идентифицират определени тенденции, давайки ни по-ясна представа за цялостната картинка. Оттам-нататък вече можем да бъдем по-прецизни в информацията и насоките, които Ви даваме.

Employee Pulse Survey (EPS) е друга услуга, която сме подобрили чрез изкуствен интелект. EPS Ви държи информирани за актуалните проблеми и настроения сред служителите Ви. Събиране на обратна връзка в реално време обаче води до натрупването на огромни количества информация. Една от основните цели на EPS е да Ви помогне да реагирате бързо и своевременно и изкуственият интелект значително ускорява целия процес.

EPS е особено полезен при управлението на дистанционни екипи, тъй като разстоянието затруднява забелязването на определени трудности и предизвикателства, които служителите Ви може да срещнат. EPS Ви помага да затворите това разстояние, а ИИ премахва спънките в процеса.

Защо започнахме да използваме изкуствен интелект в работата си

Agile методологията е неразривна част от философията ни като компания и сме горди от способността си да се приспособяваме бързо и да се възползваме от всички възможности за подобрение, на които попадаме. Инкорпорирането на изкуствен интелект в услугите и продуктите ни е естествено продължение на стратегията ни за развитие, благодарение на която сме ставали все по-добри във времето.

Разбира се, използването на ИИ инструменти е само едно от скорошните подобрения, които сме въвели в работния си процес. Постоянният напредък е в основата на ценностите ни и винаги ще търсим още и още начини да подобряваме продуктите, които предлагаме. Ако искате на научите още за това как чрез ИИ можем да Ви помогнем да развиете Вашата организация, свържете се с нас за безплатна консултация.