Employee Pulse Survey

Измерете пулса в компанията по време на криза. Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Employee Pulse Survey

Какво е Employee Pulse Survey и къде е неговото приложение?

 • Employee Pulse Survey предоставя допълнителна помощ при работа от разстояние и подкрепя лидерите в предизвикателствата на дистанционно лидерство.
 • Разработването на Pulse Survey беше част от инициативата на Leadership Support за подпомагане на бизнеса в справянето с кризата COVID-19. Анкетата може да бъде част от мерките на компанията през трудните периоди след кризата или при бъдещи такива, глобални и местни.
 • Една организация би могла да се справи с кризата, само ако служителите ѝ са ангажирани, и единственият контрол, който имате през такива непредсказуеми времена, е контролът върху това как взаимодействате със служителите.

Как работи Employee Pulse Survey?

 • Служителите получават покана да участват в кратко седмично проучване с 4 въпроса за тяхното благосъстояние и ангажираност.
 • Респондентите могат да добавят отворени коментари към всеки въпрос анонимно.
 • Генерират се отчети в реално време въз основа на всички отговори. Те включват: нива на ангажираност и благополучие, степен на участие и heat map с данните от отговорите на участника.
 • Анализът позволява сравнение между динамиката на показателите.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВO НАШЕТО РЕШЕНИЕ
Сътрудничеството между служителите е възпрепятствано заради кризата и работата от разстояние Яснота за това как най-добре да подкрепите служителите по време на криза чрез събиране на обратна връзка
Липса на актуална и постоянна информация към лидерите за текущите процеси Седмичните резултати показват евентуални промени и дали предприетите действия са довели до желаните резултати
Липса на бърз и ефективен инструмент за обратна връзка Лесен за настройване, резултати в реално време
Поддържане на връзка със служителите по време на работата от разстояние Служителите получават ясна перспектива и усещане за сигурност
Индикации за неудовлетвореност сред служителите Откриване и анализ на проблемни области в работата на всеки служител
Липса на възможност за пряка комуникация по проблемни теми между служителя и лидера на екипа (по време на криза) Възможност за анонимни коментари до прекия ръководител. Бързи и кратки отговори от лидера на екипа.

Ключови предимства на Employee Pulse Survey

 • РАЗБИРАТЕ ВАШИТЕ ХОРА С лесен за използване инструмент за съставяне на анкети, експертиза в самия продукт и интуитивно управление на директории със служители, непрекъснатите pulse check програми ви дават действителна и постоянна информация за нагласите сред служителите.
 • СЪБИРАТЕ ЧЕСТА ОБРАТНА ВРЪЗКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ С вградени и автоматични анализи, подробно отчитане и надеждно филтриране, дори и най-комплексните организации могат бързо да получат разбиране за своите служители в реално време.
 • ПОСТИГАТЕ РЕАЛЕН ЕФЕКТ Превърнете събраните данни в ефективно действие за бизнеса с вградените експертиза и инструменти за планиране, които помагат на мениджмънта да приложи подобренията и да проследи прогреса.
 • МЕНИДЖЪРИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ДЕЙСТВАТ Подобрете ангажираността на служителите чрез данни в реално време, които показват на мениджърите къде да съсредоточат усилията си за повишаване на ефективността.

Обмисляте дали този продукт би могъл да бъде полезен във вашата ситуация и как да го приложите? Запазете своята безплатна 30-минутна онлайн консултация.

Резервирайте Сега

Имате въпрос? Свържете се с нашите дигитални HR експерти: