Изкуственият интелект в управлението на човешките ресурси

Изкуственият интелект в управлението на човешките ресурси

Проучване на LS-S Leadership Support, БАУХ и Kommunikations Kolleg AG GmbH, Германия

Попълнете нашата кратка и анонимна анкета „Проучване за използването на генеративен изкуствен интелект в корпоративната среда през 2023“ и бъдете сред първите, които ще получат резултатите!

Линк към анкетата

Каква е целта на проучването?

С развитието на бизнеса нарастват и предизвикателствата, пред които са изправени отделите по човешки ресурси. От набирането на най-добрите таланти до управлението на ангажираността и задържането на служителите — професионалистите по човешки ресурси непрекъснато търсят иновативни решения, за да рационализират процесите си и да постигнат целите си.

Може ли генеративният изкуствен интелект* да повлияе управлението на човешките ресурси и ако може, как?

* Генеративният изкуствен интелект се определя като автоматизиран процес, който използва алгоритми за генериране, обработка и синтез на данни. Този тип изкуствен интелект се нарича генеративен, защото е в състояние да генерира съдържание въз основа на съществуваща информация и входни данни от потребителите.

Редица са въпросите, които възникват във връзка с приложението на изкуствен интелект и бъдещето на работното място.

Ще промени ли изкуственият интелект бъдещето на човешките ресурси?

Какво ще е въздействието му върху установените възгледи за работа, управление на таланти, роли и умения?

Доколко лидерите в областта на човешките ресурси трябва да се осведомят относно възможностите и приложението на изкуствения интелект и да планират ефекта, който той би имал върху техните организации?

Ето защо LS-S Leadership Support съвместно с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Kommunikations Kolleg AG GmbH, Германия провежда проучване относно тенденциите при използване на генеративен изкуствен интелект в корпоративна работна среда.

Целта на проучването е да разберем повече за възможните приложения и употреба на генеративен изкуствен интелект, как се работи с него, стратегическия подход, възможностите и рисковете – всичко това от гледна точка на управлението на човешките ресурси.

И така, ще бъде ли изкуственият интелект от значение за управлението човешките ресурси, ще помага ли за повишаване на удовлетвореността на служителите, производителността и успеха на бизнеса?

Каква е Вашата позиция?

Включете се в нашето анонимно проучване и ще имате възможност да разберете как другите професионалисти и компании използват ИИ в работата си.

Колкото повече отговори получим, толкова по-точни и полезни за Вас ще са нашите данни.

Попълването ще Ви отнеме само около 10-12 минути.

Ето отново линк към анкетата: https://ls-s.com/bg/ai-survey-2023.html

Благодарим Ви!