Защо е важно да търсим мнението на служителите

Защо е важно да търсим мнението на служителите

Ако не намерите време или начин да създадете подходяща, позитивна и отворена за споделяне среда в организацията ви, то не след дълго това ще ви коства сериозна загуба на таланти и високи разходи за набиране на нови служители и преквалификация на старите. Огромна е и цената, която ще платите за пропуснатите възможности, негативните нагласи и ниската производителност на хората си поради липсата на чуваемост и обратна връзка. Ето защо е важно да търсите мнението на всички работещи в организацията и най-вече да им осигурите различни възможности да споделят вижданията си спокойно и без притеснение. Какво бихте спечелили от това:

1. Ще увеличите ангажираността и благосъстоянието им

Ангажираността на служителите е инвестиция, която правим в името на привилегията да останем в бизнеса. В комбинация с благосъстоянието на хората тези два фактора се превръщат в най-доброто средство, което би могло да извади компания ви от всяка глобална или локална криза. Не забравяйте, че начинът на взаимодействие със служителите ви, е единственият коз, с който разполагате в непредсказуеми времена и ситуации. Служителите, които се чувстват свързани със своята организация, работят по-усилено, остават по-дълго и мотивират другите да направят същото. Ангажираността на работната ви сила влияе върху важни аспекти на вашата организация, включително рентабилност, приходи, удовлетворение на клиентите, текучество и др.

2. Ще заздравите връзката и комуникацията с хората си дори при дистанционен или хибриден режим на работа

Много често служителите не са готови или се притесняват да изкажат директно опасенията или идеите си, било то в широк или по-тесен кръг. Ето защо анкетите или т.нар. pulse check проучвания са чудесна отправна точка особено когато хората ви работят дистанционно или хибридно. В този ред на мисли изследванията за ангажираност спомагат да се определи доколко служителите ви са отдадени на работата си и на компанията и къде можете да подобрите ситуацията. Анкетите могат да се правят на седмична или двуседмична база, за да се установят моментните нагласи на хората ви по определени теми или въпроси, и впоследствие да се види как и дали е постигнат напредък в тези направления.

3. Ще сте наясно с нагласите на служителите си към промените, които се случват в компанията

В процеса на растежа и развитието си, компаниите често изпробват нови възможности или процедури. Пулс анкетите могат да бъдат особено ефективни преди, по време или след появата на нещо ново в организацията, защото ще можете лесно да установите дали то работи или не, и още по-важното – как нововъведението влияе на служителите. Може да смятате, че дадена промяна е за добро, ако ви носи по-високи показатели в една област, но ако тя ви коства ангажираността на служителите, знайте, че инвестицията не си е струвала. Наред с анализирането на данните за успеха на даден проект или нова инициатива, винаги анализирайте и нагласите на служителите. Възможно е да откриете начини да коригирате и подобрите процеса така, че да бъде още по-ефективен.