Дигитално управление на таланти – как да консолидираме стратегическото, оперативното и тактическото управление на хора

Дигитално управление на таланти – как да консолидираме стратегическото, оперативното и тактическото управление на хора

На 18 ноември имахме удоволствието да вземем участие в ежегодната есенна конференция на Българската асоциация за управление на хора на тема “HR: SOCIAL VS. HUMAN DISTANCING“. Проблематиката на тазгодишното виртуално издание на форума пряко отрази предизвикателствата, пред които се изправи цялата HR гилдия през последната година и половина. В унисон с актуалността на темата, ние също решихме да обърнем внимание на едно ново предизвикателство, което стои пред специалистите по човешки ресурси и мениджърите, а именно управлението на таланти в условията на дистанционна или хибридна работа.

Поставихме си за цел да бъдем максимално практически ориентирани и полезни на колегите и затова избрахме да споделим своя опит чрез практически примери, които представи нашият партньор Reggie Henderson, ръководител Стратегически HR и корпоративна култура в LIEBHERR Group.

Предизвикателствата

Covid-19 се превърна в незаобиколим за бизнеса фактор, който стана повод или просто принуди голяма част от организациите да преосмислят работните си процеси и начина, по който управляват, задържат и развиват талантите си. Много често проблемите в това направление са свързани с по-консервативни или остарели вътрешни практики за организиране, отчитане и анализ на дейността на лидерите в компанията, свързана с ангажимента им да развиват хората в екипа си. Разпръснати на хартия лидерски оценки, огромни и сложни екселски файлове, бавно консолидиране и анализиране на данните от гледна точка на човешките ресурси и организацията са само част от предизвикателствата, с които се сблъскват и продължават да се сблъскват HR специалисти и мениджъри на екипи.

Вследствие на пандемията и увеличаването на дистанционната работа се появи нарастваща нужда от технологично решение, което да предостави базирана на данни информационна подкрепа на лидерите, за да управляват ефективно служителите си - било то дистанционно, хибридно или на живо - и да развиват и задържат своите таланти успешно.

Именно от такава информация се нуждаеха и партньорите ни от LIEBHERR Monterey. Тя трябваше да подпомогне отдела им по човешки ресурси и управленския им екип с базиран на данни анализ, обхващащ най-използваните мерки за развитие в компанията, най-високо и най-ниско оценените мерки за развитие, класификация на HR рисковете, позиционирането на всеки талант в 9-квадратна матрица според тяхното представяне и потенциал, активността на лидерите им, плюс допълнителни данни за планиране на приемствеността и прогнозирането на рискове.

Решението

Според Reggie Henderson, HR система за управление на таланти като SAP Success Factors не е достатъчна от гледна точка на данни и функционалности за ръководителите на екипи, защото не обхваща ежедневните задължения на един мениджър по отношение на служителите му, а и процесът по нейното внедряване е бавен. Ето защо те решават да се преориентират към по-гъвкаво технологично решение, което да може да допълни тази система и да осигури ясна структура за бърз анализ на портфолиото им от таланти.

Така пътищата ни с LIEBHERR отново се пресякоха с една обща цел – да подпомогнем лидерите в дивизията за изграждането на силни и ефективни екипи с фокус върху развитието на служителите.

Изпълнението

Първата и най-лесна стъпка за осъществяването на тази цел към онзи момент бе тестването на нашето безплатното приложение Talent Portfolio App, тъй като всички лидери на екипи в компанията притежаваха мобилни устройства, а и интерфейсът е изключително опростен и приятен за употреба. Използвайки тази безплатна версия на инструмента Talent Portfoliо, ръководителите можеха да създадат профили на екипите си, да оценяват регулярно служителите си по 12 предварително дефинирани фактора и да получат докладите от класическото портфолио на талантите си, разпределени в 9 групи според тяхното представяне и потенциал. Приложението също им предоставяше информация за ситуационното лидерство, лидерската амбиция, сътрудничеството, HR рисковете, приемниците и възможните мерки за развитие на всеки един талант от екипа им.

След 2 итерации с безплатното приложение, за HR отдела и мениджмънт екипа се появи нуждата от консолидиране на данните от всички лидери в подразделението, така че да могат да се правят по-задълбочени анализи на разпределението на талантите в 9-квадратната матрица, на ситуационното лидерство и прогнозирането на риска от напускане на база събраните данни от цялата дивизия. Така LIEBHERR Monterey решиха да преминат към пълната уеб-базирана версия на Talent Portfolio, която им осигуряваше повече възможности.

С течение на времето и с натрупването на данните, лидерите можеха да следят динамиката на оценките на всеки отделен талант през времето във всички доклади, част от индивидуалния радар (класическо портфолио, лидерска амбиция, екипно сътрудничество, управление на риска, и т.н.). Освен това те можеха да проследяват всички минали и настоящи мерки за развитие, насочени към съответен талант, и да оценят тяхната ефективност. Пълната версия на Talent Portfolio даде на възможност на HR екипа на LIEBHERR Monterey да организира дигитални портфолио конференции, лесно да приканва лидерите на екипи да оценят своите служители, а също така и да наблюдава каква част от лидерите са участвали в процеса, как протича той и колко ангажирани са лидерите в развиването на талантите в екипа си. HR отдела и мениджмънт звеното получиха достъп до обобщени доклади и данни от класическото портфолио и от всички други динамични доклади и диаграми на ниво компания и с възможност за лесна филтрация по различни критерии.

Внедряването на приложението спомогна за преосмислянето и изясняването на организационната структура на дивизията, което след това подобри възможностите за отчитане и анализ на ситуацията въз основа на длъжности, отдели, организационни функции, отговорности и т.н. Гъвкавостта на уеб-базираната версия на Talent Portfolio позволи на LIEBHERR да предефинират 9-квадратната матрица на база нуждите си, като я разделиха на 4 категории, които съвпадат със стратегическите им насоки за оценяване на представянето и потенциала на служителите.

Ценните данни и анализи, които предоставя Talent Portfolio, осигуриха по-прецизно планиране в дивизията по отношение на развитието, унаследяването и задържането на таланти. Въведохме и сравнителни показатели за организацията, за да можем да направим сравнение на резултатите по локации, бизнес звена и подразделения.

Реакция на топ мениджмънта

Как успяхме да обясним на управляващите директори нуждата от един такъв инструмент, разполагащ с информацията и цифрите на Talent Portfolio? Много просто. Чрез докладите и анализите, които предоставя инструментът ни, дадохме отговор на три ключови въпроса: „С какви таланти разполагаме?“; „Какво правят лидерите ни?“; „Колко стабилна е организацията ни?“.

С Talent Portfolio можете да следите портфолиото от таланти в екипа и в компанията, колко активни са мениджърите в развитието на своите таланти и кога имат нужда от напомняне, подкрепа или наставничество. Ще знаете кои са най-популярните мерки за развитие сред ръководителите и кои от тях носят най-добри резултати. На базата на реални данни ще можете да създадете ясна визия за потенциала на индивидуалните служители в различните отдели на компанията и да проследите тяхното развитие във времето.