Лукойл-България се довери на Employee Pulse Survey в своите мерки срещу новосъздадените работни условия

Лукойл-България се довери на Employee Pulse Survey в своите мерки срещу новосъздадените работни условия

Най-новият продукт в портфолиото на Leadership Support - Employee Pulse Survey, вече е избран от няколко компании като част от стратегиите им за справяне с предизвикателствата, наложени от COVID-19. Първата сред тях е Лукойл-България ЕООД, които се довериха на pulse check анкетата, която има за цел да разбере повече за благосъстоянието на служителите им.

Чрез Employee Pulse Survey Лукойл подпомага усилията си да осигури на всички служители стабилно и сигурно работно място за развитие. Анкетата от типа pulse check генерира доклади, които анализират ангажираността и благосъстоянието на служителите в новонастъпилата ситуация. Проектът стартира през есента на 2020 година и ще продължи четири месеца, като анкетата ще се провежда през седмица. Тя ще е насочена към всички 27 търговски обекта на Лукойл в гр. София.

Employee Pulse Survey е лесен за използване инструмент за съставяне на анкети, предлагащ експертиза в самия продукт и интуитивно управление на директории със служители. Pulse check програмите дават действителна и постоянна информация за нагласите сред служителите. Той подобрява ангажираността на служителите чрез данни в реално време, които показват на мениджърите къде да съсредоточат усилията си за повишаване на ефективността.

Разработването на Pulse Survey беше част от инициативата на Leadership Support за подпомагане на бизнеса в справянето с кризата COVID-19. Анкетата може да бъде част от мерките на всяка компания през трудните периоди след кризата или при бъдещи такива, глобални и местни.