7 МИТА ЗА ХИБРИДНАТА РАБОТА

7 МИТА ЗА ХИБРИДНАТА РАБОТА

01 МИТ

Съществуващата ни стратегия за работа от дистанция ще сработи и за хибридния модел на работа.

РЕАЛНОСТ:

Стратегията за хибридна работа минава доста отвъд рамките на дистанционната работа. При истинския хибриден работен модел служители и работодатели взаимно се съгласяват, че бизнес целите им – постигане на най-високи нива на продуктивност и ангажираност – ще определят къде, кога и от кого ще се свърши дадена работа.

02 МИТ

Служителите са по-малко продуктивни извън офиса.

РЕАЛНОСТ:

Работещите от дистанция по-често надхвърлят очакванията на работодателите си и отчитат по-високи резултати. Въпросът вече не е дали служителите могат да бъдат продуктивни, когато работят от разстояние, а какво трябва да предоставите на служителите си, за да бъдат те продуктивни.

03 МИТ

Трябва ежедневно да наблюдаваме и измерваме какво са свършили служителите.

РЕАЛНОСТ:

Служителите процъфтяват, когато им се осигури достатъчна гъвкавост, а не когато постоянно се следи продуктивността им. Повечето служители постигат забележителни резултати, именно когато организациите им дават избор къде, кога и колко да работят.

04 МИТ

Нашата работа не може да се върши дистанционно.

РЕАЛНОСТ:

Често мениджърите надценяват броя и типа на професиите, които наистина не могат да се вършат от разстояние, защото гледат на тях цялостно, а не като сбор от различни задачи. Истината е, че повечето работни места попадат накъде в спектъра между напълно дистанционни и напълно недистанционни и е съвсем естествено присъствието в офиса да се съобразява със спецификата на конкретните задачи за изпълнение.

05 МИТ

Нужен е личен контакт, за да поддържаме корпоративната ни култура жива.

РЕАЛНОСТ:

Много лидери се опасяват, че липсата на жив контакт при хибридния модел на работа ще отслаби корпоративната култура. Но самата култура не е константа. Тя се адаптира към динамиката в организацията. Културните ценности на компанията се променят, а вие можете да поемете ръководството над тази промяна. Сътрудничеството, гъвкавостта и доверието са все по-важни ценности в устойчивите организации и те не са свързани с физическото местоположение на служителите.

06 МИТ

Хибридният работен модел копира нашата IT инфраструктура.

РЕАЛНОСТ:

Устойчивите организации непрекъснато преработват своите ИТ стратегии и инфраструктури и се развиват на принципа „Компания навсякъде“. Така преминават отвъд варианта служителите да получат единствено мобилно устройство за отдалечен достъп. „Компания навсякъде“ е принцип на работа, при който се използват технологии, екипни структури, процеси, умения и дигитални инструменти, за да може разпръснатите на различни локации служители да функционират ефективно като едно цяло.

07 МИТ

Хибридните модели на работа вредят на стратегията за многообразие, равнопоставеност и включване.

РЕАЛНОСТ:

Хибридният работен модел може да улесни достъпа на компанията до по-широк пазар за таланти. Независимо дали моделът на работа е хибриден или не, е задължително да се премахнат несъзнателните пристрастия в процеса на набиране и развитие на нови служители, както и в управлението на представяенто. Ето защо е важно е да слушате хората си. Правете редовни пулс анкети за това как преминава работният им ден, от какво се нуждаят, което организацията може да осигури, за да се чувстват свързани и чути.

Източник: © 2021 Gartner, Inc. and/or its affiliates.