НА ФОКУС: дигитализация, работа от вкъщи, хибридно лидерство и нови лидерски умения

НА ФОКУС: дигитализация, работа от вкъщи, хибридно лидерство и нови лидерски умения

С удоволствие Ви представяме резултатите от второто проучване на Leadership Support на тема „Как се справя Вашата организация с предизвикателствата на Корона пандемията?“. Изследването бе проведено през ноември и декември, 2020 г. и в него се включиха 250 български компании от 13 сектора.

То е част от кампанията ни в подкрепа на българския бизнес, която стартирахме с настъпването на COVID кризата, защото знаем, че навременната информация е най-ценният капитал, с който може да разполага един бизнес по време на криза. Ето защо отделихме време и ресурси, за да изготвим и споделим с българските компании полезни статии, видеа и материали със съвети и добри практики, които да приложат в настоящата ситуация.

Докладът от нашето голямо проучване е съществена част от тази кампания и се вълнуваме да го споделим с всеки напълно безплатно.

СВАЛЕТЕ ДОКЛАДА ОТ ТУК.

Според получените данни над две трети от служителите в българските компании имат възможност да продължат работа от вкъщи между 2 и 4 дни в седмицата, а 79% от фирмите смятат, че бъдещият начин на управление ще бъде хибриден – комбинация от работа на живо /лице в лице/ и от разстояние /дигитално/. Резултатите потвърждават тенденцията за ускоряване на дигитализацията в голяма част от бизнес секторите. Над 88% от компаниите споделят, че голямата трансформация е настъпила вследствие на използването на нови дигитални инструменти за сътрудничество и комуникация с поставен акцент върху непрекъснатата обмяна на опит и обратна връзка в дигиталното работно пространство.

Въпреки предизвикателствата, които срещат при работата от разстояние, повече от половината компании споделят, че се справят с извънредната ситуация по-добре от първоначално очакваното. При 62% от компаниите служителите са постигнали по-добър баланс между професионалния и личния живот. Близо 80% от организациите отбелязват, че продуктивността им се е повишила, а 46% отбелязват подобряване на ИТ уменията на кадрите си. Действайки в тази динамична среда, мениджъри и HR експерти трябва да се фокусират върху ангажираността, опита, обучението и развитието на служителите си. От лидерите се изисква да придобият нови компетенции, които са ключови в условията на „новото нормално“.

Докладът предлага интересни статистики по 19 въпроса, които LS-S зададe към компаниите. По-голямата част от респондентите в проучването са от сферата на управление на човешките ресурси и на мениджърски, експертни или други позиции в управленските екипи.

Сравнение между България и Германия

Leadership Support проведе проучването паралелно и в Германия заедно с партньорите си от Kommunikationskolleg AG Consulting & Training, като в доклада ще откриете интересен сравнителен анализ на това как бизнесите в двете държави се адаптират към „новото нормално“.

Разгледайте пълния доклад от тук: https://ls-s.com/bg/new-normal/results.html

LS-S благодари на всички участващи, които допринесоха за това проучване.