15 ключови приоритета за успешен бизнес през 2021

15 ключови приоритета за успешен бизнес през 2021

2020-та година донесе със себе си огромни предизвикателства за бизнеса в световен мащаб. Те зададоха изцяло нов дневен ред с нови начини на работа, нови финансови приоритети и цели, осезаемо по-емпатичен лидерски модел, по-сериозен фокус върху доверието, здравето и благополучието на служителите, както и преосмисляне на ролята на HR звената. Този нов дневен ред вече намира отражение в стратегическото планиране и целеполагане на всяка една институционална или бизнес организация. Ето защо в следващите редове Ви представяме 15 топ приоритета, определени от над 160 HR екипа от целия свят, като ключови за успеха на всеки бизнес, който ще премине през различни трансформации вследствие на пандемията. Изследването е направено от Josh Bersin Academy.

1. Непрекъсната комуникация със служителите

Поставете акцент върху съпричастността, подкрепата и свързаността. Те са определящи за успеха на вашата компания. Изградете система за подпомагане на служителите на всички нива. Това включва редовна (дневна или седмична) комуникация с тях, общи събрания и пр. Вслушвайте се в служителите си, правете проучвания и търсете обратна връзка.

2. Благополучие във всичките му форми

Фокусирайте се върху всеки един аспект на благополучието на своите служителите. Повече от всякога хората се чувстват под огромен стрес. Адресирайки този проблем, много български и международни компании не само организират часове по йога, готварство и програми за позитивно мислене, но осигуряват образователни курсове за децата на сътрудниците си и предлагат редица обучения насочени към тяхната физическа, психическа и финансова стабилност.

3. Подкрепа и развитие на лидерите

Една от основните групи, пряко в засегнати от промените в бизнеса, е тази на мениджмънта. Важно е ръководните кадри да се научат как да осъществяват контрол и да подпомагат хората, работещи дистанционно. Уверете се, че всеки мениджър е наясно как да предложи и окаже подкрепа на своите служителите и техните семейства.

4. Мултифункционален HR

Обхватът на отговорности на HR специалистите расте! В някои случаи дори се налага да поемат изцяло нови роли. Те трябва да разширят своето поле на експертиза и да търсят цялостни решения, познавайки и използвайки ресурсите на други функционални сфери като сигурност, ИТ, право, финанси и др. Все по-често ще се налага на експертите по човешки ресурси да разрешават въпроси, свързани с пътуването на служителите до работа, безопасността на работното място, политиките за използване на общите части и помещенията за почивка, както и с безброй други предизвикателства, появили се вследствие на пандемията.

5. Дигитални практики за наемане и обучение на нови кадри

По време на пандемията повечето компании продължиха да търсят, наемат, обучават, управляват и повишават своите служители. Всяка една от установените практики обаче претърпя промяна. Намирането и обучаването на нови кадри сега се извършва дигитално и в преобладаваща част от случаите - с огромен успех.

6. Скоростна дигитална трансформация

Промените, вследствие на COVID ситуацията, ни дадоха шанс да погледнем на технологиите с други очи и да се възползваме от възможностите, които предоставят. Необходимостта за организиране на ефективен работен процес от разстояние многократно повиши нуждата от скоростна дигитализация в почти всяка една индустрия. Мениджърите споделят, че служителите изключително бързо са овладели дигиталните инструменти за дистанционна работа и активно ги използват, повишавайки своята ефективност и производителност.

7. Фокус върху семейството

Започвайки работния ден, твърде често сме били съветвани да оставим личните си проблеми на заден план. Причини като болно дете, възрастни родители или здравословни проблеми масово се игнорираха от работодателите. Всичко това обаче се промени. Сега мениджъри и HR експерти създават и развиват програми за директна подкрепа на своите служители и техните семейства, подпомагайки ги в направлението, в което се нуждаят.

8. Дистанционната работа става все по-популярна

Преди настъпването на пандемията повечето компании не позволяваха работата от вкъщи. Сега обаче ситуацията е различна и дистанционната работа е често срещано явление. Ето защо, за да бъдете конкурентни на пазара, е нужно да подсигурите бизнеса си с дигитални инструменти, платформи и системи, които да осигурят такава възможност за работа.

9. Поддържане на продуктивността

Един от основните проблеми на работата от вкъщи се оказва разсейващият фактор. Семейни проблеми, притеснения за здравето и финансовата стабилност, постоянната мисъл, че винаги трябва да сме на линия на новото си дигитално работно място, влияят негативно на продуктивността. За да се справите с проблема, осигурете качествени тренинги за своите служители, които да ги обучат как успешно да провеждат срещи онлайн, как да менажират хора и процеси дистанционно и как да останат концентрирани и продуктивни.

10. Повишаване на доверието

Мениджърите на всички нива се намират в ситуация, в която доверието – разбирайте компетентността, етиката и способността да слушаш – е нещо свещено. Изключително важно е именно сега бизнес лидерите да оправдаят това чувство на доверие у служителите си, полагайки грижи за тяхната сигурност на работното място.

11. Подобрена система за заплащане и социални придобивки

Колкото и неочаквано да звучи, не малка част от работодателите успяха да осигурят увеличение на заплащането на своите сътрудници, да подобрят социалния им пакет и да предприемат подкрепящи политики, с които да запазят всички или възможно най-много от своите служители.

12. Учене през цялото време

Едно от най-интересните открития, свързани с пандемията, е масовата консумация на нови знания и умения. В допълнение на търсенето на повече информация за вируса и здравето, хората са ползвали свободното си време, за да се усъвършенстват по отношение на нови дигитални инструменти, чужди езици и професионални теми. Осигурете на служителите си възможност да се учат и ще разполагате с конкурентно предимство.

13. Нови правила и политики

Ясно комуникирайте правилата и политиките по отношение на въпросите, свързани с пандемията. В противен случай рискувате служителите ви да се чувстват несигурни и объркани. Те биха били по-спокойни, ако са наясно спазването на кои мерки е задължително и на кои – по желание.

14. Позитивна психология и работа във време на несигурност

Хората постоянно се питат „Ще се върне ли животът по старо му?“. Все повече и повече обаче осъзнаваме, че това няма как да се случи. Ето защо отговорните лидери и техните HR екипи трябва да комуникират своята готовност за подкрепа без значение от условията. Те трябва да излъчват оптимизъм и компетентност докато представят реалистичната си визия за бъдещето на компанията.

15. Единство и цел

Във време на несигурност хората отчаяно търсят усещане за единство и обща цел. Те се вдъхновяват и мотивират от чувството за заедност, споделена цел и полезност. Работодателите, които успеят да стимулират служителите си по този начин, разполагат със сериозно конкурентно предимство.