5 техники за кризисна комуникация, които ще подпомогнат позитивната промяна

5 техники за кризисна комуникация, които ще подпомогнат позитивната промяна

По време на криза чувствителността на хората към всяка информация, която достига до тях, се увеличава. Когато хората се чувстват несигурни в това, което знаят, когато усещат, че част от истината остава недостъпна за тях, поведенческата психология сочи засилена необходимост от прозрачност и насоки за случващото се.

В ситуация на криза, като тази с вируса COVID-19, бъдещето и на индивидите, и на общностите и организациите е неясно. Информацията, която получават от институциите, е непостоянна, и това поставя лидерите на екипи и организации в условия на постоянна тревожност у техните служители. Кризисната комуникация в нововъзникналата ситуация с коронавируса не е традиционен случай, при който се прибягва до установените „правила“ за такъв тип комуникация, защото тя не е в резултат на еднократно, краткотрайно явление: криза в компанията, нещастен случай, бедствие. В условията на пандемия кризисната комуникация има една основна разлика от учебникарските случаи: тя продължава дълго време, постоянна е, и не е ясно кога нуждата от нея ще приключи.

Leadership Support реши да е в помощ на компаниите в България, като им предлага информация и съвети под формата на видеа, статии и доклади (за да получите своя доклад на тема „Влиянието на мерките срещу разпространението на COVID-19 върху компаниите в България и тяхната работна продуктивност“, моля кликнете тук)

Като част от нашата поредица, в тази статия ви представяме пет техники за кризисна комуникация, които ще подпомогнат позитивната промяна в компанията. Те са универсални методи, които могат да се прилагат при всякакъв тип размери и видове организации. Съществуват много условности при комуникацията по време на кризи – тя зависи от много фактори, но все пак има доказано работещи подходи, които може да ползвате, когато проектирате своите лидерски послания до хората в компанията ви. Възможно е да се говори дори за позитивна промяна в резултат на правилно осъществена кризисна комуникация, въпреки, че всички в компанията са притеснени и са поставени в известни затруднения.

Последвайте тези 5 подхода, за да превърнете кризата в катализатор на позитивна промяна

1. Следвайте естествения цикъл на кризата

  • В началните етапи информацията трябва да бъде организационна: как да се модифицира работният процес, нови разпоредби и т.н.
  • С развитието на кризата комуникацията може да бъде обслужваща и отговаряща на нуждите: хората започват да се адаптират към новите регулации. Сега лидерите могат да се съсредоточат върху темата за възстановяването на бизнеса повече от темите за здравето и безопасността.
  • Само след като е видимо, че кризата приключва, лидерите могат да се насочат към визионерски теми като промяна и бъдеще.

2. Интересувайте се как се чувстват вашите служители

Това може да се случва с помощта на анкети тип “pulse check”, които се провеждат по изцяло дигитален път. Питайте често от какво имат нужда, като това не е нужно да се случва винаги пряко от CEO-то на компанията. Може да се сформира екип за кризисна комуникация, който регулярно да изследва „пулса“ на компанията. Не забравяйте, че в несигурни времена хората приемат мястото си на работа като достоверен източник на информация и разчитат на своята организация да е убежище сред хаоса.

3. Бъдете откровени и директни

Изграждайте комуникацията върху факти и признайте несигурността. Не е слабост да признаете, че лидерите „не знаят“ кога компанията ще се възстанови работата си както преди. Бъдете прозрачни, а не прекалено позитивни. Хората усещат кога в комуникацията към тях има прекалено много „фалшива позитивност“ и пресилени уверения, че всички ще е наред. А във времена на криза чувствителността към това е още по-изострена. Затова е важно да бъдете искрени и да се придържате към фактите, колкото и да често те да се променят.

4. Изградете и поддържайте силата на компанията отвътре

Кризисната комуникация може да послужи като съюзник и средство да се набере инерция и да се подсили екипния дух и мотивацията. Включете повече хора в процеса на вземане на решения и дайте на експертите си глас. Насърчете служителите да се включват в благотворителни инициативи и в общите усилия на обществото в борбата с проблема. Това ще изгради и поддържа вашата микрообщност в компанията.

5. Думите трябва да съответстват на действията

Превърнете това в свое мото. Не допускайте да се измества фокуса от поставената крайна цел. Затова е важно да отделите време още в началото върху изясняването на това къде искате да е компанията в идната година например и върху какво ще се фокусирате по време на кризата. Включете крайната цел в лидерските послания още в началото и ако действията на мениджмънта отговарят на началните намерения, това ще повиши нивата на доверие сред служителите, чувството им за сигурност и желанието да се развиват в организацията.

С тези пет съвета не се изчерпват всички добри тактики за изграждане на успешна кризисна комуникация, която да предизвика положителна промяна за компанията. Те обаче са универсални и могат да се ползват както при микро бизнеси от няколко души, така и в големи международни организации със сложна структура. Тези методи са основополагащи и са отличен старт при изграждането на посланията, свързани с кризата. Върху тях може да се надгради с други техники, специфични за съответната сфера на работа и ситуация в компанията.

Вижте и нашето видео, което направихме за партньорите ни от Германия KKAG. В него е резюме на представените в статията 5 техники.

Очаквайте и следващите ни материали на тема как по-лесно могат се справят компаниите с това ново предизвикателство, в което всички ние живеем и работим от месеци.