Как изкуственият интелект променя HR

Как изкуственият интелект променя HR

През изминалата година генеративният изкуствен интелект грабна вниманието на целия свят и е на път изцяло да промени начина ни на работа занапред. Сферата на човешките ресурси не e изключение в това отношение.

Въпреки че много от професионалистите в ред индустрии се притесняват от потенциалната загуба на работни места заради навлизането на AI, ние имаме един по-позитивен поглед над нещата. Работните процеси са в един едва ли не постоянен процес на технологични промени от Индустриалната революция насам и докато определени задачи или дори професии са оставали в миналото, редом с това пред нас са се разкривали нови възможности.

Независимо от това какво мислим по темата, изкуственият интелект вече се използва в човешките ресурси, като това не е довело до съкращаване на работни позиции. Резултатът е освобождаване на много време, което HR специалистите могат да посветят на наистина важни дейности, в които няма как да бъдат изместени от машина.

В тази статия ще изброим някои от начините, по които AI се използва в HR в момента, и ще споделим как технологията е променила нашите работни процеси.

Създаване на съдържание

Най-очевидното приложение на генеративния изкуствен интелект е създаването на съдържание, като това важи и за човешките ресурси, както си пролича и в проучването ни от 2023 на тема „Приложение на генеративния изкуствен интелект в корпоративна работна среда“. За HR специалистите това се изразява основно в помощ при писането на обяви за работа, имейли, материали за обучения, постове в социалните медии и други. Този тип съдържание има рутинен характер и не предполагат особена креативност, което ги прави перфектни задачи за прехвърляне на AI.

Разбира се, въпреки че съдържанието се нуждае от човешка намеса и корекции, генерирането му чрез изкуствен интелект спестява значително време.

Преглед на резюмета и подбор на кандидати

На HR специалистите често им се налага да преглеждат огромен брой кандидатури при търсенето на нов служител, като резюметата могат да наброяват дори стотици. Това отнема много време и дори не е особено ефективно, тъй като е изключително трудно всичката важна информация да бъде запомнена.

Употребата на AI при първоначалния подбор на кандидати предполага промяна в начина на писане и форматиране на едно успешно CV, но в крайна сметка е в полза на кандидатите, тъй като изкуственият интелект е много по-обективен и изчерпателен в прегледа на кандидатури. Така вече няма да има шанс кандидат с подходящите умения и опит да бъде пропуснат, а пък търсенето на нов служител значително се ускорява.

Развитие и участие на служителите

AI е особено полезен при проследяването на участието на служителите в големи организации с много отдели. Инструменти от типа на Employee Pusle Survey събират полезна обратна връзка от служителите през определени кратки интервали, която след това се анализира посредством изкуствен интелект, за да се идентифицират колебанията в ангажираността и психологичното им състояние. Откриването на потенциални проблеми своевременно, така че да можем да предприемем мерки преди действително да се получи неприятна ситуация, е много по-лесно благодарение на AI анализа.

В нашата практика AI ни помага най-много, когато ни се налага да боравим с голям обем обратна връзка от служители под формата на свободен текст. Чрез изкуствени интелект можем бързо да идентифицираме определени тенденции и да придобием ясна представа за съответната ситуация.

Инструментите с изкуствен интелект също така ни помагат да създадем персонализирани обучения и планове за развитие, като откриват пропуски в уменията на служителите и предлагат подходящи обучителни курсове, а на по-късен етап измерват и доколко разработените програми за подобрение дават резултати.

Как изкуственият интелект променя пазара на труда

Въпреки че доста хора се притесняват да не изгубят работата си заради AI, в действителност технологията е довела до разширяването на съществуващи роли и необходимост от нови умения сред служителите. На HR отделите се пада отговорността да предвидят какви нови квалификации и видове специалисти ще са необходими в съответните компании и да се подготвят адекватно.

Нашата препоръка е специалистите по човешки ресурси редовно да преглеждат процесите и пазара на труда, за да идентифицират възможностите за оптимизация и евентуалните пропуски в уменията на служителите спрямо нововъзникващите задачи.

Може ли изкуственият интелект да замести HR специалистите

Човешкият елемент е неизменна част от работата на HR специалистите навсякъде по света. Въпреки че новите технологии са в помощ при подбора на кандидати, подходящите служители са повече от това, което пише в тяхното CV. Само човек е способен да прецени характера на друг и да вземе предвид абстрактни аспекти, като това дали даденият кандидат би се напаснал с екипа и културата на компанията, или дали истински се интересуват от работата си.

Генеративният изкуствен интелект е доста далеч от т.нар. „истински AI“ и работи като анализира база данни от вече съществуваща информация, след което генерира статистически вероятен отговор на въпрос. Затова и генерираното съдържание невинаги е точно и все още има нужда да бъде дообработвано от човек. С други думи, генеративният AI не „мисли“, а синтезира информация чрез алгоритъм.

HR специaлистите трябва да свикнат да работят с AI, тъй като технологията вече е навлязла в професионалните среди. С подходящата настройка, изкуственият интелект може да бъде мощен инструмент, който да ни позволи да посветим повече време на това, в което хората са най-силни – изграждането на взаимоотношения един с друг.