Три български компании представиха решения за бизнеса на семинара “Дигитални инструменти за управление на HR процеси”

На 28 ноемрви 2019 г. в София се състоя полудневен семинар на тема “Дигитални инструменти за управление на HR процеси”, който събра HR мениджъри, експерти и други представители на различни индустрии в България. Те имаха възможността да изслушат представянето на няколко съвременни бизнес решения, разработени от български компании в помощ на HR експертите и най-ценния капитал - хората в компаниите.

Събитието се състоя в Central Park Hotel и е съвместна инициатива на три компании - Tехнологика, Melon и LS-S Leadership Support. Te представиха свои продукти, които улесняват управлението на свързаните с хора процеси, оптимизират работата на HR специалистите и подобряват организационната култура.

На семинара се обсъждаха предизвикателствата пред компаниите в сферата на комуникацията между служители и ръководители, развитието и задържането на таланти, и корпоративните ценности. Решенията, демонистрирани от трите компании, са разработени с цел да отговарят на различни нужди на компаниите, сред които:

  • Канализиране и ускоряване на комуникацията между служители, ръководители и експерти по управление на хора
  • Развитие и задържане на талантите в компанията
  • Технологиите и начина, по който хората учат в съвременното общество - увеличаване ефективността на обучението?
  • Измерване на устойчивостта на корпоративните ценности с анкети от типа pulse check

Форматът на първия съвместен семинар на LS-S беше приет много позитивно и това ни мотивира да организираме следващи такива, в София и други градове от странта, с гости лектори и нова програма.