Три български компании представиха решения за бизнеса на семинара “Дигитални инструменти за управление на HR процеси”

Три български компании представиха решения за бизнеса на семинара “Дигитални инструменти за управление на HR процеси”

На 28 ноемрви 2019 г. в София се състоя полудневен семинар на тема “Дигитални инструменти за управление на HR процеси”, който събра HR мениджъри, експерти и други представители на различни индустрии в България. Те имаха възможността да изслушат представянето на няколко съвременни бизнес решения, разработени от български компании в помощ на HR експертите и най-ценния капитал - хората в компаниите.

Събитието се състоя в Central Park Hotel и е съвместна инициатива на три компании - Tехнологика, Melon и LS-S Leadership Support. Te представиха свои продукти, които улесняват управлението на свързаните с хора процеси, оптимизират работата на HR специалистите и подобряват организационната култура.

На семинара се обсъждаха предизвикателствата пред компаниите в сферата на комуникацията между служители и ръководители, развитието и задържането на таланти, и корпоративните ценности. Решенията, демонистрирани от трите компании, са разработени с цел да отговарят на различни нужди на компаниите, сред които:

  • Канализиране и ускоряване на комуникацията между служители, ръководители и експерти по управление на хора
  • Развитие и задържане на талантите в компанията
  • Технологиите и начина, по който хората учат в съвременното общество - увеличаване ефективността на обучението?
  • Измерване на устойчивостта на корпоративните ценности с анкети от типа pulse check

Форматът на първия съвместен семинар на LS-S беше приет много позитивно и това ни мотивира да организираме следващи такива, в София и други градове от странта, с гости лектори и нова програма.