InnovationShip 2019 представи доклад за българските стартъп компании и избра LS-S България за една от 17-те печеливши

InnovationShip 2019 представи доклад за българските стартъп компании и избра LS-S България за една от 17-те печеливши

Изследването InnovationShip 2019 е обстойно проучване, което анализира новаторския стартиращ, микро-, малък и среден бизнес в България. През 2019 г. в него са се включили 233 иновативни компании, а анализът на данните се осъществява от Центъра за моделиране на социално-икономически системи към Софийския университет "Св. Климент Охридски". LS-S също е част от проучването и успя да се нареди сред 17-те печеливши, като това донесе на екипа ни специална награда от Българската банка за развитие.

Българските стартъпи предлагат иновация на световно ниво, като следват глобалните технологични тенденции. Този извод и още много други, които сочат към трайни положителни резултати за този сектор на икономиката, са представени с подробни статистически данни в доклада InnovationShip. Изследването се провежда от отворената дигитална мрежа EDIT на фондация MOVE.BG за четвърта поредна година. В него може да прочетете каква част от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде дигитално свързан до 2022 г., защо изкуственият интелект се очертава да бъде новият потребителски интерфейс и още много данни за българските стартъпи - с какви технологии се занимават и къде се наблюдава голям ръст.

Вижте пълния доклад на български език тук и на английски тук, а статията-резюме с любопитни резултати може да прочетете тук.